Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych - Monika Kaczurak-Kozak

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Monika Kaczurak-Kozak

118,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8938-9
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 356
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 356
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
118,66 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach, a następnie na sposób sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych przy wykorzystaniu danych z ewidencji księgowej.

Opis sposobu sporządzania sprawozdań zilustrowany został licznymi przykładami. Zamieszczono również aktualne (zgodne ze stanem prawnym z 1 stycznia 2016 r.) wzory sprawozdań finansowych i budżetowych dla określonych jednostek oraz informacje o źródłach danych sprawozdawczych, a także plany kont dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego i placówek.

Publikacja zawiera m.in.:
omówienie obowiązujących przepisów oraz wskazanie na kierunki przygotowywanych zmian,
wyjaśnienia zasady prezentacji i agregacji danych w rachunkowości,
wskazanie metod tworzenia sprawozdań finansowych i budżetowych.

Książka będzie przydatna dla pracowników sektora finansów publicznych kierowników jednostek, głównych księgowych, audytorów wewnętrznych i służb finansowo-księgowych oraz dla osób przygotowujących się do pracy w tym sektorze.

Spis treści

Wstęp 7
Rozdział 1. Sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych 9 Kazimiera Winiarska 1.1. Organizacja sektora finansów publicznych 9 1.2. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych 19 1.3. Formy przekazywania informacji sprawozdawczych 33 Literatura 47
Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 49 Monika Kaczurak-Kozak 2.1. Zakres i zasady sporządzania sprawozdań finansowych 49 2.2. Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych 56 2.3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami 70 2.4. Powiązania pozycji sprawozdań finansowych z ewidencją księgową 73 2.5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 104 2.6. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką 110 Literatura 119
Rozdział 3. Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora samorządowego 120 Izabela Świderek 3.1. Rodzaje sprawozdań i podmioty zobowiązane do ich sporządzania 120 3.2. Powiązania pozycji sprawozdań budżetowych z ewidencją księgową 126 3.3. Etapy sporządzania sprawozdań budżetowych 140 3.4. Etapy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych 214 3.5. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką 255 Literatura 266
Rozdział 4. Sprawozdawczość budżetowa jednostek podsektora rządowego 267 Marek Jasztal 4.1. Rodzaje sprawozdań i podmioty zobowiązane do ich sporządzania 267 4.2. Zasady agregacji danych z systemu ewidencji księgowej do sprawozdawczości 287 4.3. Wykorzystanie danych sprawozdawczych do zarządzania jednostką 301 Literatura 302
Załączniki 303
Spis ilustracji 343
Spis tabel 344
Spis wzorów 345
Spis załączników 346
Indeks 347
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »