Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność - Irena Pazio

Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – zatwierdzanie, składanie, przechowywanie i odpowiedzialność

Irena Pazio

14,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8268-180-2
Data wydania 1 kwietnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 339,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
14,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację przez organ zatwierdzający (tj. właścicieli jednostki) prawdziwości zawartych w nim danych o stanie majątkowym, finansowym i wyniku działalności jednostki w minionym roku obrotowym. Zaakceptowanie sprawozdania finansowego musi zostać poprzedzone:
• zbadaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta, o ile jednostka podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego na podstawie art. 64 uor lub została podjęta decyzja przez jednostkę o dobrowolnym poddaniu sprawozdania badaniu,
• udostępnieniem sprawozdania finansowego radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli w jednostce istnieją takie organa nadzorcze,
• przekazaniem sprawozdania finansowego właścicielom jednostki w celu zapoznania się z jego treścią.
Dopiero potem właściciele mogą wydać decyzje w postaci oddzielnych uchwał o:
• zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
• zatwierdzeniu sprawozdania z działalności (jeśli takie sprawozdanie wymagało sporządzenia),
• sposobie podziału zysku lub pokrycia straty,
• udzieleniu absolutorium (tzw. pokwitowania) jedno- lub wieloosobowemu kierownikowi jednostki.
Co istotne, przedmiotem zatwierdzenia jest zawsze ostateczna postać sprawozdania finansowego. Dlatego też, gdy właściciele kwestionują go, a:
• podlegało ono badaniu przez biegłego rewidenta - mogą żądać sporządzenia jego nowej wersji; przy czym poprawki powinny wynikać z opinii ekspertów (np. komisji rewizyjnej lub biegłego rewidenta),
• podlegało ono badaniu - mogą nie przyjąć sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłego rewidenta, rozwiązać z nim umowę i powołać nową firmę audytorską, która ponownie zbada sprawozdanie finansowe.
Z publikacji dowiesz się:
o Jaki jest termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
o Kto i kiedy powinien udostępnić sprawozdanie finansowe wewnątrz jednostki przed jego zatwierdzeniem
o Kto jest „organem zatwierdzającym” sprawozdanie finansowe
o Jaka powinna być forma sprawozdania finansowego przekazywana wewnątrz jednostki
o Jak zorganizować zgromadzenie właścicieli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
o Jaka powinna być forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów związanych z jego zatwierdzeniem
o Kto i kiedy powinien złożyć sprawozdanie finansowe do KRS i co należy złożyć
o Jak złożyć sprawozdanie finansowe w KRS
o Kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe do Szefa KAS i co należy złożyć
o Jak złożyć sprawozdanie finansowe do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
o W jaki sposób archiwizuje się i przechowuje sprawozdanie finansowe
o Jak zapewnić ochronę sprawozdania finansowego

o Gdzie przechowywać zarchiwizowane sprawozdanie finansowe
o Jak długo należy przechowywać zatwierdzone sprawozdanie finansowe
o Jakie sankcje grożą za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie
o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania w KRS
o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania do Szefa KAS
o Jakie sankcje grożą za niezłożenie sprawozdania w MSiG

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »