Sprawność postępowania karnego a jego koszty - Agnieszka Orfin

Sprawność postępowania karnego a jego koszty

Agnieszka Orfin

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-554-8
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 288
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością postępowania karnego a jego kosztami. Autorka wykazuje, że jakość orzekania w procesie karnym uzależniona jest od przeznaczonych na niego nakładów finansowych.

W książce omówiono w szczególności: pojęcie sprawności w prawie i ekonomii oraz znaczenie kosztów procesowych, a także wydatki państwa na wymiar sprawiedliwości. Szczegółowo zaprezentowano model relacji pomiędzy sprawnością postępowania karnego a jego kosztami oraz strukturę, uwarunkowania i czynniki wpływające na proces jego budowy.

Niniejsze rozważania będą pomocne w pracy nad sposobem kalkulacji spraw sądowych, lepszym zarządzaniu organizacją pracy w sądach, a także przy rozpoczęciu prac nad stworzeniem programu komputerowego umożliwiającego współpracę programów funkcjonujących w sądach i organach ścigania dotyczących rachunkowości spraw sądowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9


Rozdział I
Kategoria sprawności w prawie i ekonomii | str. 25

1. Pojęcie sprawności w prawie i ekonomii | str. 25
2. Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics – L&E) i Ocena Skutków Regulacji (OSR) | str. 39
3. Ekonomizacja wymiaru sprawiedliwości i sprawność działania sektora sądowniczego | str. 48

Rozdział II
Sprawność postępowania karnego | str. 68

1. Pojęcie, konstrukcja i terminy procesu karnego a jego sprawność oraz skarga na jego przewlekłość | str. 68
2. Postulat sprawności postępowania karnego | str. 87
3. Zasada sprawności postępowania karnego | str. 92
4. Zasada sprawności postępowania karnego a inne wybrane naczelne zasady | str. 105

Rozdział III
Koszty w postępowaniu karnym | str. 119

1. Pojęcie, rodzaje i podział kosztów oraz zarządzanie nimi | str. 119
2. Rachunkowość sprawy (ang. case accounting) | str. 135
3. Charakterystyka kosztów postępowania karnego | str. 137
3.1. Pojęcie i podstawa prawna kosztów postępowania karnego | str. 137
3.2. Znaczenie kosztów procesowych i zasady ich ponoszenia | str. 142
3.3. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych | str. 146
3.4. Wydatki państwa na wymiar sprawiedliwości | str. 148
4. Sprawność postępowania karnego a jego koszty – metodyka i analiza wybranych wyników badań | str. 161
4.1. Ogólna analiza metod badawczych | str. 161
4.2. Analiza wyników badania ankietowego (kwestionariuszowego) | str. 185
4.3. Analiza wyników studium przypadku | str. 196
4.4. Analiza wyników badań aktowych | str. 212

Rozdział IV
Modelowe ujęcie sprawności postępowania karnego w świetle kosztów | str. 223

1. Uwarunkowania modelu relacji sprawności postępowania karnego i jego kosztów | str. 223
2. Ocena czynników wpływających na proces budowy modelu relacji sprawności postępowania karnego i jego kosztów | str. 239
3. Struktura modelu relacji sprawności postępowania karnego i jego kosztów | str. 244

Podsumowanie | str. 257

Bibliografia | str. 263

Spis rysunków | str. 285

Spis tabel | str. 287

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »