Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej - Joanna Mikosz

Sposoby promocji współczesnej polskiej prasy drukowanej

Joanna Mikosz

26,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-558-4
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 318
Rozmiar pliku: 61,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
26,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka przedstawia interesujące zagadnienie promocji współczesnej prasy drukowanej. Autorka wyodrębniła i scharakteryzowała metody badań rynku polskiej prasy drukowanej (badania sondażowe, jakościowe, niereaktywne, historyczno-porównawcze, ewaluacyjne) oraz instytucje zajmujące się takimi badaniami. Omówiła: kanały i metody dystrybucji prasy (konsumentów prasy i ich zachowania, dystrybucję tradycyjną i cyfrową); zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytułów prasowych; fokusowanie wzroku czytelników prasy (poprzez rozwiązania graficzne, układ kompozycyjny, fotografie); niestandardową reklamę prasową jako element promocyjny pisma (reklamy w postaci okładek, przykrywające tekst, ingerujące w strukturę pisma lub jego leyout, wykorzystujące w swej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały, samoistnie dołączane do pisma); zawartość prasy jako sposób zdobycia czytelników (różne aspekty opiniotwórczości, publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środowisk, opinie autorytetów, komentarze specjalistów, cytowalność danego pisma w innych tytułach i mediach, zamieszczanie przedruków z innych pism); przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych (akcje społeczne, eventy, konkursy, działania podnoszące prestiż redakcji, działania poza redakcją prasową, promocję w innych mediach).

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1 – Metody badań rynku polskiej prasy drukowanej 21

1.1. Istota badań marketingowych 22

1.1.1. Badania sondażowe  27

1.1.2. Badania jakościowe gazet i czasopism  29

1.1.3. Badania jakościowe przy testowaniu nowego produktu  30

1.1.4. Analiza jakościowa treści przekazu w gazecie lub czasopiśmie  31

1.1.5. Badania ilościowe na rynku prasowym  32

1.1.6. Badania niereaktywne  34

1.1.7. Badania historyczno-porównawcze  35

1.1.8. Badania ewaluacyjne  36

1.2. Instytucje zajmujące się badaniem rynku prasy 37

Rozdział 2 – Kanały i metody dystrybucji prasy 49

2.1. Charakterystyka konsumentów prasy oraz ich zachowań 52

2.2. Sposoby dystrybucji prasy 53

2.2.1. Dystrybucja tradycyjna  53

2.2.2. Dystrybucja cyfrowa  72

Rozdział 3 – Zewnętrzne i wewnętrzne nośniki wykorzystywane w reklamowaniu tytu łów prasowych 87

3.1. Nośniki zewnętrzne 88

3.2. Nośniki wewnętrzne 98

Rozdział 4 – Fokusowanie wzroku czytelników prasy 109

4.1. Rozwiązania graficzne przyciągające uwagę odbiorców 110

4.2. Układ kompozycyjny stron pisma wpływający na jakość odbioru zamieszczonych treści 128

4.3. Fotografia w prasie 139

4.3.1. Fotograficzne gatunki dziennikarskie 140

Rozdział 5 – Niestandardowa reklama prasowa jako element promocyjny pisma 157

5.1. Rozwiązania niestandardowe stosowane w prasie 160

5.1.1. Reklamy w postaci okładek 163

5.1.2. Reklamy przykrywające tekst dziennikarski 167

5.1.3. Reklamy ingerujące w strukturę pisma 172

5.1.4. Reklamy ingerujące w layout gazety 177

5.1.5. Reklamy, które wykorzystują w swojej kompozycji różne gatunki papieru lub inne materiały 178

5.1.6. Reklamy samoistne dołączane do pisma 181

Rozdział 6 – Zawartość prasy – sposobem na zdobycie czytelników 185

6.1. Różne aspekty opiniotwórczości w prasie 187

6.2. Publikowanie skrajnych, bulwersujących poglądów przedstawicieli różnych środo wisk 209

6.3. Opinie autorytetów o danym tytule prasowym 211

6.4. Komentarze specjalistów, fachowców będących autorytetami w danej dziedzinie wiedzy 213

6.5. Cytowalność danego pisma w innych tytułach prasowych lub mediach 217

6.6. Zamieszczanie przedruków tekstów z innych pism 218

6.7. Inne sposoby uatrakcyjniania zawartości treściowej pism 221

Rozdział 7 – Przedsięwzięcia promocyjne redakcji prasowych 231

7.1. Akcje społeczne  234

7.2. Eventy 238

7.3. Konkursy 242

7.4. Działania promocyjne mające na celu podnieść prestiż redakcji prasowej 247

7.5. Działania promocyjne poza redakcją prasową 262

7.6. Inne metody promocji tytułów 268

7.7. Promocja tytułu prasowego w innych mediach 275

Zakończenie 287

Wykaz fotografii 295

Wykaz tabel 299

Bibliografia 301


Od Redakcji 317

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »