Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności - Małgorzata Kozioł, Małgorzata Kozioł

Sponsoring seksualny – od transakcji do intymności

Małgorzata Kozioł, Małgorzata Kozioł

48,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Wydawnictwo Impuls
ISBN 978-83-66990-23-4
Data wydania 26 lipca 2021
Język: Polski
Liczba stron: 286
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 286
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
48,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI, EPUB

Opis

Sponsoring seksualny nie stanowi marginalnej części relacji międzyludzkich wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej jego dotychczasowe niedostateczne zdiagnozowanie i opisanie przez badaczy nauk społecznych i humanistycznych powodują, że wiedza go dotycząca pochodzi przede wszystkim z przekazów popularnonaukowych oraz publicystycznych. Te z kolei, niejednokrotnie opierając się na niesprawdzonych i nierzetelnych źródłach, a tym samym powielając stare i tworząc nowe stereotypy, ostatecznie kreują niepełny, a zarazem uproszczony obraz zjawiska. Dlatego niniejsza książka stanowi propozycję wypełnienia luki tematycznej związanej ze sponsoringiem. Ponadto podjęcie jego pogłębionej analizy stanowi próbę wydobycia go z marginesu problemów badawczych, jak również zainspirowania innych przedstawicieli różnych obszarów naukowych do jego dalszej eksploatacji teoretycznej i empirycznej.

Istotność podjęcia tematu relacji sponsorowanych jest również ważna z tego powodu, że jego obecny opis nie wyczerpuje wielu aspektów tego problemu. Poza tym przyjmowanie jednowymiarowej perspektywy dotyczącej tego zjawiska nie zbliża badacza do poznania jego specyfiki. Chodzi między innymi o kwestię sprowadzania tego typu relacji wyłącznie do wymiany usług między partnerami oraz niezobowiązującej znajomości, opartej głównie na zaspokojeniu popędu seksualnego. Dostępne opracowania nie uwzględniają przypadków układów, które – będąc na początku znajomościami protekcjonalnymi – z czasem stają się bliskie. Tym samym pokazuje to, że jednostki nawiązujące tego typu relacje szukają, a jednocześnie otrzymują coś więcej niż – jak powszechnie się przyjmuje – tylko zaspokojenie potrzeb seksualnych.

Spis treści

Wstęp        

Rozdział 1
Prostytucja i sponsoring – operacjonalizacja pojęć i dystynkcje terminologiczne

1.1.    Definicyjne problemy terminu „prostytucja”        
1.1.1.    Podłoże historyczne prostytucji        
1.1.2.    Etymologia słowa „prostytucja” w literaturze polskiej       
1.1.3.    Wczesne rozważania nad nierządem    
1.1.4.    Prostytucja po II wojnie światowej        
1.2.    Sponsoring seksualny w literaturze polskiej – przegląd stanowisk        
1.2.1.    Termin „sponsoring” w języku polskim        
1.2.2.    Sponsoring seksualny – próba operacjonalizacji zjawiska przez rodzimych badaczy       
1.2.3.    Kobiety sponsorowane i sponsorzy       
1.3.    Dystynkcje i podobieństwa między prostytucją a sponsoringiem seksualnym  

Rozdział 2
Społeczne konteksty sponsoringu seksualnego

2.1.    Przemiany ról społecznych kobiet w kontekście ich aktywizacji zawodowej i „wyzwolonej seksualności”     
2.2.    Przemiany ról społecznych mężczyzn w kontekście ich „emocjonalnego wyzwolenia” i utraty dominacji nad kobietami    
2.3.    Społeczeństwo medialno-konsumpcyjne a relacje interpersonalne     

Rozdział 3
Intymność w wybranych teoriach przełomu XX i XXI wieku

3.1.    Wielowymiarowość pojęcia intymności         
3.2.    Klasyczne teorie na temat intymności     
3.2.1.    Związek jako umowa, czyli teoria czystej relacji i miłości współbieżnej Anthony’ego Giddensa        
3.2.2.    Miłość jako towar. Zygmunt Bauman o konsumpcyjnym charakterze intymności       
3.2.3.    Intymność w epoce kapitalizmu według Evy Illouz       
3.2.4.    Emocje jako praca. Arlie R. Hochschild na temat pracy emocjonalnej i intymnego outsourcingu    

Rozdział 4
Metodologia badań

4.1.    Przedmiot i cel badań    
4.2.    Problem i przyjęte hipotezy badawcze   
4.3.    Metodologiczno-metodyczne podstawy badań własnych     
4.3.1.    Przyjęta metoda badawcza    
4.3.2.    Techniki gromadzenia i interpretacji danych    
4.4.    Próba badawcza        
4.4.1.    Dobór i charakterystyka portali z ogłoszeniami oraz próba pierwszego kontaktu        
4.4.2.    Kryteria doboru próby i jej charakterystyka społeczno-demograficzna       
4.5.    Realizacja procesu badawczego        
4.5.1.    Organizacja badań        
4.5.2.    Przebieg badań i problemy z nim związane   

Rozdział 5
Opracowanie badań własnych

5.1.    Rozumienie sponsoringu seksualnego przez badanych     
5.1.1.    Sponsoring seksualny jako forma prostytucji     
5.2.    Początek relacji     
5.2.1.    Powody szukania relacji oraz oczekiwania z nią związane       
5.2.2.    Kryteria wyboru partnera relacji sponsorowanej       
5.2.3.    Pierwsze spotkanie i ustalenie zasad relacji     
5.3.    Trwanie relacji        
5.3.1.    Związek tradycyjny a relacja sponsorowana     
5.3.2.    Oczekiwania wobec partnera życiowego oraz partnera z układu sponsorowanego       
5.3.3.    Czynniki, które skłoniłyby badanych do rezygnacji z relacji sponsorowanych     
5.3.4.    Możliwość stworzenia stałej relacji z partnerem z układu opartego na sponsoringu    
5.3.5.    Wyłączność partnera w relacji sponsorowanej i jego stałym związku       
5.3.6.    Finansowy aspekt relacji sponsorowanych       
5.3.7.    Aspekt pomocy wobec partnera z układu     
5.3.8.    Rozmowy intymne jako oznaka zaufania     
5.4.    Koniec relacji    
5.4.1.    Czas trwania relacji sponsorowanych i powody ich rozpadu     
5.4.2.    Trwanie relacji sponsorowanej w innej formie   
5.4.3.    Bilans zysków i strat relacji sponsorowanych    

Weryfikacja hipotez badawczych        

Zakończenie i wnioski     

Sexual sponsorship – from transaction to intimacy
Sociological analysis of the phenomenon (summary)       

Bibliografia        

Spis wykresów i tabel        

Aneks        
Kwestionariusz dyspozycji do wywiadu jakościowego    
Klucz kategoryzacyjny

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »