Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa - Andrzej Kidyba

Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa

Andrzej Kidyba

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8585-5
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 272
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 272
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Monografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. Pomimo dużej doniosłości jurydycznej i praktycznej zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem obszerniejszego zainteresowania w nauce prawa. Publikacja zawiera opis szeregu problemów jakie wiążą się z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa i może stanowić dla czytelników cenną wskazówkę przy stosowaniu przepisów związanych z działalnością tych spółek.

W książce zawarto omówienie:
 • relacji między organami spółek z udziałem Skarbu Państwa a Skarbem Państwa,
 • podstawowych różnic pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa a innymi przedsiębiorcami,
 • zasad występowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym,
 • zasad dysponowania mieniem Skarbu Państwa.

 • Spis treści

  Wykaz skrótów 7
  Uwagi wstępne 9
  Maciej Bałtowski Spółki Skarbu Państwa - próba typologii 11
  Zdzisław Gawlik Skarb Państwa jako shadow shareholder - czy Skarb Państwa może w kontrolowanej przez siebie spółce usunąć się w cień? 29
  Andrzej Gorgol Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 41
  Aleksander Kappes, Wiktor Matysiak Interes państwa a interes spółki Skarbu Państwa 61
  Marek Leśniak Granice prawa własności w zakresie rozporządzania mieniem spółek kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane 74
  Przemysław Malinowski Spółki z udziałem Skarbu Państwa jako podmioty prowadzące działalność leczniczą - kilka uwag na tle ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 88
  Maciej Mataczyński Rola przewodniczącego rady nadzorczej w spółce publicznej kontrolowanej przez Skarb Państwa 102
  Marek Michalski Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym 125
  Tomasz Sójka Prawo do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej - ograniczenia przedmiotowe 137
  Rafał Szczepaniak Spółka komunalna a spółka z udziałem Skarbu Państwa - szkic do charakterystyki porównawczej 153
  Anne-Marie Weber Interes spółki Skarbu Państwa - między interesem publicznym a interesem prywatnym 184
  Piotr Marcin Wiórek Obowiązki lojalności Skarbu Państwa jako wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej 199
  Krzysztof Zamasz, Michał Gramatyka Oczekiwania zarządzającego spółką giełdową kontrolowaną przez Skarb Państwa - "pozwólcie na kontakt z właścicielem" - okiem praktyków zarządzania 222
  Jakub Jan Zięty Cel spółki kapitałowej z udziałem Skarbu Państwa 236
  Magdalena Zmysłowska Instrumenty prawa spółek wykorzystywane przez Skarb Państwa w celu zagwarantowania sobie kontroli operacyjnej nad spółką publiczną 252
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »