Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych - Emilia Zimnica-Kuzioła

Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych

Emilia Zimnica-Kuzioła

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-045-7
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 347
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera naukową analizę społecznego świata współczesnego polskiego teatru dramatycznego jako przestrzeni działania i dyskursu. Autorkę interesują przede wszystkim areny teatru publicznego, czyli miejsca sporu, dyskusji, polemiki między uczestnikami tego uniwersum. Jak pisze profesor Przemysław Kisiel, „wartość monografii wynika przede wszystkim z umiejętnego zakreślenia teoretycznych ram analizy oraz z wysokich merytorycznych kompetencji autorki, pozwalających na przeprowadzenie wnikliwej socjologicznej analizy środowiska teatralnego w Polsce. O wartości książki świadczy również umiejętne powiązanie materiału empirycznego zebranego w ramach własnych badań terenowych z materiałami pochodzącymi z innych źródeł”.

Spis treści

 

Wstęp. Areny społecznego świata teatru publicznego w Polsce – założenia metodologiczne badań 7

Rozdział I. Społeczny świat i jego areny 21

1. Cechy definicyjne społecznego świata 21

2. Podstawowe pojęcia związane z teorią społecznego świata 30

Podsumowanie 40

Rozdział. II. Dyskusje wokół polityki teatralnej państwa i samorządowych organizatorów teatrów 43

1. Polski teatr współczesny – szkic do portretu 43

2. Model teatru polskiego jako kwestia dyskusyjna 54

Podsumowanie 62

Rozdział III. Dyrektorzy teatrów – ważni uczestnicy aren społecznego świata teatru 65

1. Modele władzy w teatrach publicznych 65

2. Dylematy dyrektorów teatrów 68

3. Dyrektorzy jako przedmiot krytyki w społecznym świecie teatru 75

Podsumowanie 77

Rozdział IV. Areny wokół działania podstawowego 79

1. Teatr w służbie dramatu kontra teatr postdramatyczny 81

2. Dyskusje na temat współczesnej dramaturgii 88

3. Spór o estetykę 93

4. Areny wokół działań towarzyszących 100

Podsumowanie 106

Rozdział V. Dyskusje na temat podmiotów konsekrujących i wartościujących 109

1. Państwowe szkoły teatralne – pomiędzy elitarnością i totalnością 109

2. Widzowie kwalifikowani i krytycy-amatorzy 120

3. Widz potoczny w perspektywie krytycznej 140

Podsumowanie 148

Rozdział VI. Areny w środowisku aktorów polskich teatrów publicznych 153

1. Interakcje konfliktowe w środowisku teatralnym 153

2. Środowiskowe układy i hierarchie 163

3. Erozja etosu środowiskowego 169

4. Wielość problemów doświadczanych i dyskutowanych przez uczestników społecznego świata teatru 175

5. Inercja obywatelska 190

6. Mitologizacje i demitologizacje zawodowe 196

7. Celebrytyzm na cenzurowanym 208

8. Przepuszczalność granic zawodowych 215

Podsumowanie 217

Rozdział VII. Trudna relacja aktor – reżyser 219

1. Reżyser – primus inter pares? 219

2. Aktor – współtwórca czy narzędzie w ręku reżysera? 222

3. Sprzeczne oczekiwania wobec reżyserów – „demiurgów teatralnych” 225

Podsumowanie 231

Rozdział VIII. Aktor jako przedmiot krytyki w społecznym świecie teatru 233

1. Krytyka motywacji zawodowych aktorów 233

2. Aktor na scenie w perspektywie krytycznej 235

3. Dyskusje na temat kondycji aktora w teatrze życia codziennego 237

4. Aktor – never failed mechanism? 241

Podsumowanie 243

Rozdział IX. Aktor i jego wewnętrzne areny 245

1. Mariaż z popkulturą wybór czy konieczność? 245

2. Być albo nie być na etacie 253

3. Być albo nie być sławnym 256

4. Być albo nie być aktorem 258

Podsumowanie 263

Rozdział X. Areny społecznego świata teatru w optyce socjologicznej 265

1. Strategie i mechanizmy walki dyskursywnej na arenach teatralnych 265

2. Areny jako inwariantne elementy społecznego świata teatru 281

3. Typologia uczestników aren społecznego świata teatru 289

Podsumowanie 293

Zakończenie 295

Bibliografia 309

Wykaz tabel i schematów 333

Social World of Th atre. Arenas of Public Dramatic Th atres in Poland. Summary 335

Od redakcji 345

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »