Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi - Opracowanie zbiorowe

Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi

Opracowanie zbiorowe

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo
ISBN 978-83-65096-69-2
Data wydania 11 kwietnia 2018
Język: Polski
Liczba stron: 170
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedkładając czytelnikowi prezentowane opracowanie z zakresu społecznych i prawnych aspektów handlu ludźmi należy stwierdzić, że podjęty w książce problem poznawczy jest nośny ze względu na wpisanie go w nurt badań nauk społecznych i prawnych. Zawarte w niej treści i konstatacje twórczo włączają się w przeciwdziałanie niezwykle niebezpiecznej patologii społecznej jaką jest handel ludźmi. Stanowią również przydatny do dalszych rozważań teoretycznych i realizacji praktycznych przedsięwzięć materiał poznawczy, a niekiedy wskazują nawet konkretne rozwiązania wieloaspektowych problemów zakłócających egzystencję i harmonijny rozwój społeczeństwa.

Dokonując wprowadzenia do niniejszego opracowania, przeznaczonego przede wszystkim dla praktyków (policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów) oraz studentów na kierunkach: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i psychologia chcielibyśmy zwrócić uwagę na wielowymiarowość zwalczania handlu ludźmi.

Publikacja ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu zapobiegania i zwalczania handlowi ludźmi, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością.

 

Spis treści

Wstęp 
HANDEL LUDŹMI – ZAGADNIENIA KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE
Kryminalizacja form zjawiskowych handlu ludźmi w Polsce i na świecie
Irena MALINOWSKA, Bożenna PIĄTKOWSKA

Przemyt i handel ludźmi w Unii Europejskiej
Paweł ŁABUZ, Mariusz MICHALSKI

Prawne aspekty nadania statusu uchodźcy cudzoziemcowi
Paweł ŁABUZ, Mariusz MICHALSKI

WYBRANE FORMY WYKORZYSTANIA OFIAR HANDLU LUDŹMI
Handel ludźmi. Przestępstwo przeciwko godności i wolności człowieka. Wybrane formy wykorzystania ofiar
Robert MROCZEK

Przestępne doprowadzenie osoby do obcowania płciowego bądź poddania się innej czynności seksualnej. Komentarz orzeczniczy
Dorota MOCARSKA

Żebractwo – aspekty prawne (wykroczenie czy postać handlu ludźmi)
Agnieszka SADŁO-NOWAK

Żebractwo dzieci
Anna RYBICKA, Katarzyna BAKALARCZYK-BURAKOWSKA

Mechanizm ochrony ofiar o szczególnych potrzebach – refleksje na tle standardów unijnych i przyjętych rozwiązań krajowych
Agnieszka CHOROMAŃSKA

ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZJAWISKU HANDLU LUDŹMI
Świadomość zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi wśród młodzieży
Magdalena PINKOWICKA

Szkolenie specjalistyczne z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi funkcjonariuszy Policji w 2015 r.
Krzysztof SAWICKI

Zwalczanie handlu ludźmi – polskie uwarunkowania formalno-prawne
Katarzyna GAD

Handel ludźmi i rola Europolu w jego zwalczaniu
Karol KOZDRA

Noty o Autorach

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »