Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej. Teoria i praktyka - Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL

Skarga na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego w polskiej procedurze karnej. Teoria i praktyka

Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL

189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-607-6
Data wydania 1 luty 2021
Język: Polski
Liczba stron: 396
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera całościowe przedstawienie nowej instytucji postępowania karnego - „skargi na wyrok sądu odwoławczego" (rozdział 55a KPK), zarówno jej podstaw normatywnych, jak i praktyki stosowania. W monografii podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy wprowadzenie skargi rzeczywiście przyczyniło się do przyspieszenia postępowania karnego i wzmocnienia „apelacyjności" postępowania odwoławczego.

W pierwszej, teoretycznej części monografii zaprezentowano przesłanki wniesienia skargi, procedurę jej rozpoznania oraz zakres kognicji Sądu Najwyższego rozpoznającego skargę. Wskazano też na specyficzne aspekty stosowania skargi w przypadku jej wniesienia od wyroku uchylającego tzw. wyrok konsensualny oraz wyrok łączny, jak również poddano analizie dopuszczalność stosowania skargi w innych niż karne postępowaniach represyjnych.

Druga część monografii zawiera prezentację wyników badania powodów wydawania wyroków kasatoryjnych przez sądy odwoławcze apelacji lubelskiej, przeprowadzonego w ramach realizacji grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Badanie to pozwoliło ocenić, czy samo stworzenie zamkniętego katalogu podstaw wyroku kasatoryjnego wyeliminowało przypadki niezasadnego wydawania takich orzeczeń. Część badawcza monografii zawiera także szczegółowe omówienie powodów uwzględniania lub oddalania skarg przez Sąd Najwyższy oraz rozważania dotyczące czasu trwania postępowania skargowego i jego wpływu na ogólny czas trwania postępowania karnego.

Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków, jak i pracowników naukowych zajmujących się problematyką postępowania karnego.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »