Sektor usług profesjonalnych - Justyna Matysiewicz

Sektor usług profesjonalnych

Justyna Matysiewicz

30,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Placet
ISBN 978-83-7488-065-7
Data wydania 12 listopada 2014
Język: Polski
Liczba stron: 187
Rozmiar pliku: 7,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
30,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Przedmiotem badań opisanych w tej książce była szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjonalizacji. Badaniami zostały objęte sieciowe jednostki usług profesjonalnych funkcjonujące w obszarze usług medycznych, doradztwa finansowego i badawczych. Wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Podstawowymi źródłami w pracy są bogata literatura przedmiotu: polska i zagraniczna, dane statystyczne, dane ze źródeł internetowych, a także inne materiały, publikowane i nie publikowane, instytucji badawczych. Ważnym źródłem informacji były dane pochodzące z własnych badań bezpośrednich.

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Podstawy teoretyczne koncepcji usług profesjonalnych

1.1. Podstawy teoretyczne wyodrębnienia i klasyfikacji usług profesjonalnych

1.2. Definicja kategorii usług i jednostek usług profesjonalnych i ich charakterystyka

1.3. Klasyfikacja jednostek usług profesjonalnych

1.4. Sektor usług profesjonalnych

Rozdział II. Tworzenie i rozwój sieciowych organizacji usług profesjonalnych

2.1. Koncepcja organizacji sieciowej i jej specyfika

2.2. Elementy sieci międzyorganizacyjnej

2.3. Tworzenie sieci międzyorganizacyjnych w obszarze usług profesjonalnych

Rozdział III. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw sektora usług profesjonalnych

3.1. Umiędzynarodowienie działalności usługowej w teorii internacjonalizacji

3.2. Uwarunkowania i motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw w sektorze usług profesjonalnych

3.3. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw usług profesjonalnych

3.4. Rola wiedzy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora usług profesjonalnych

Rozdział IV. Wiedza jako zasób organizacji sieciowej usług profesjonalnych

4.1. Wiedza i jej klasyfikacja w świetle teorii

4.2. Zarządzanie wiedzą w sektorze usług profesjonalnych

4.3. Istota i charakterystyka transferu wiedzy w jednostkach usług profesjonalnych

4.4. Transfer wiedzy w organizacjach sieciowych

4.5. Konstytutywne cele transferu wiedzy w jednostkach usług profesjonalnych

 

Rozdział V. Funkcjonowanie jednostek usług profesjonalnych na rynku polskim

5.1. Charakterystyka badanych rynków usług profesjonalnych

5.1.1. Rynek usług medycznych

5.1.2. Rynek usług doradztwa finansowego

5.1.3. Rynek usług badawczych

5.2. Metodologia badań bezpośrednich i charakterystyka badanych podmiotów funkcjonujących na rynku usług profesjonalnych

5.2.1. Charakterystyka badanych podmiotów w obszarze usług medycznych

5.2.2. Charakterystyka badanych podmiotów w obszarze usług doradztwa finansowego

5.2.3. Charakterystyka badanych podmiotów w obszarze usług badawczych

5.3. Jednostki usług profesjonalnych w świetle badań bezpośrednich

5.3.1. Działania realizowane w zakresie procesów usieciowienia, internacjonalizacji i transferu wiedzy w sferze usług medycznych – studia przypadków

5.3.2. Działania realizowane w zakresie procesów usieciowienia,  internacjonalizacji i transferu wiedzy w sferze usług doradztwa  finansowego – studia przypadków

5.3.3. Działania realizowane w zakresie procesów usieciowienia,  internacjonalizacji i transferu wiedzy w sferze usług badawczych  – studia przypadków

Rozdział VI. Modele organizacji usług profesjonalnych w aspekcie usieciowienia, internacjonalizacji i transferu wiedzy

6.1. Modele usieciowienia organizacji w sektorze usług profesjonalnych

6.2. Modele internacjonalizacji organizacji usług profesjonalnych

6.3. Modele tworzenia i transferu wiedzy w organizacjach usług profesjonalnych

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

 

Spis tabel

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »