Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny - Marek Wojciechowski

Samorząd terytorialny w Polsce. Ustrój ekonomiczny

Marek Wojciechowski

21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-444-5
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 160
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Problematyka książki dotyczy samorządu terytorialnego w Polsce w wymiarze ekonomicznym. Treść monografii skupia się na ekonomicznych aspektach funkcjonowania samorządu, identyfikując przyczyny i konsekwencje decyzji podejmowanych przez organy samorządu. Publikacja wzbogaca nieliczny jeszcze zasób wiedzy o warunkach i mechanizmach gospodarowania oraz zarządzania w samorządzie. Istotne są dwa wątki prowadzonych rozważań: działanie samorządu w ramach systemu ekonomicznego oraz funkcjonowanie samorządu według zasad typowego przedsiębiorstwa. Służy temu analiza teoretyczna natury ekonomicznej samorządu, jego miejsca na mapie administracyjnej kraju, badanie przedmiotu oraz podmiotów decyzyjnych w samorządzie. Klamrą spinającą wywody jest kwestia efektywności ekonomicznej kształtowanej przez władze samorządu i jego jednostki organizacyjne. Motywem przewodnim monografii jest ukazanie samorządu w nowej perspektywie badawczej, gdzie jego istota polega na świadczeniu usług publicznych i kreowaniu warunków rozwoju, zaś formą staje się działanie w strukturze podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku konkurencyjnym. Formuła samorządu traktowanego jako quasi-przedsiębiorstwo jest zatem substytutem samorządu jako publicznej organizacji gospodarczej nienastawionej na zysk.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział 1. Natura samorządu terytorialnego 19

1.1. Istota i struktura samorządu 19

1.2. Wartości i cele samorządu 24

1.3. Kategoria interesu publicznego 28

1.4. Wymiary samorządu 32

1.5. Synteza rozważań 35

Rozdział 2. Organizacja i szczeblowość samorządu 37

2.1. Samorząd w podziale administracyjnym kraju 37

2.2. Kwestia wielkości samorządu 42

2.3. Samodzielność decyzyjna 47

2.4. Potrzeba zmian strukturalnych 50

2.5. Synteza rozważań 55

Rozdział 3. Przedmiot działania samorządu 57

3.1. Zakres i struktura zadań publicznych 57

3.2. Specyfika yteczności publicznej 60

3.3. Formy realizacji zadań 66

3.4. Procesy gospodarowania i zarządzania 73

3.5. Synteza rozważań 78

Rozdział 4. Rola władz i administracji w samorządzie 81

4.1. Mieszkańcy jako suweren i właściciele 81

4.2. Funkcje i zadania organu stanowiącego 83

4.3. Funkcje i zadania organu wykonawczego 89

4.4. Najbliższe otoczenie władz 95

4.5. Synteza rozważań 98

Rozdział 5. Ekonomiczny charakter samorządu 101

5.1. Samorząd jako podmiot gospodarczy 101

5.2. Świadczenie usług publicznych 104

5.3. Stymulowanie wzrostu gospodarczego 107

5.4. Problem efektywności 111

5.5. Synteza rozważań 117

Zakończenie 121

Piśmiennictwo 133

Wykaz rysunków i tabel 145

Aneks 147

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »