Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych - Bogdan Dolnicki

Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych

Bogdan Dolnicki

144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-878-9
Data wydania 14 czerwca 2023
Język: Polski
Liczba stron: 494
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 496
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W publikacji w sposób wnikliwy zaprezentowano rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii, takich jak:
• inicjatywa uchwałodawcza w miastach wojewódzkich,
• instrumenty upodmiotowienia społeczności lokalnych,
• rola, zadania i powoływanie jednostek pomocniczych,
• wzajemne relacje pomiędzy wspólnotą gminną a organami gminy,
• zasady działania wspólnot samorządowych,
• uprawnienia mieszkańców w zakresie tworzenia organów samorządu,
• zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych,
• budżet partycypacyjny jako narzędzie do angażowania społeczności.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zainteresuje również pracowników naukowych.


„Na szczególną uwagę zasługuje tematyka niniejszej monografii. Niezwykle aktualna i istotna zarówno w swym wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Wyeksponowania wymaga także inspirujące i wieloaspektowe podejście Autorów do obranego tematu. Należy podkreślić, iż udało się zgromadzić zespół Autorów, którzy w sposób wnikliwy i interesujący dla czytelnika, prezentują wartościowe rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii. Problematyka niniejsza generuje szereg zagadnień szczegółowych, które zostały należycie wychwycone i w sposób pogłębiony omówione. Każdy z rozdziałów stanowi samodzielną konstrukcję zbudowaną wokół wybranego zagadnienia badawczego, a jednocześnie składają się one na przemyślaną całość, dopełniając się wzajemnie”.
fragment recenzji dr hab. Magdaleny Małeckiej-Łyszczek, prof. UEK

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Piotr Lisowski

Pojęcie wspólnoty samorządowej  | str. 15

Iwona Niżnik-Dobosz

Zdolność do działania wspólnoty samorządowej i jej członków – wspólnota samorządowa w ustroju i poza ustrojem jednostki samorządu terytorialnego  | str. 43

Sławomir Fundowicz

Gmina: między „wspólnotą osób” a „wspólnotą wspólnot”  | str. 59

Monika Augustyniak

Upodmiotowienie społeczności lokalnych w świetle wybranych mechanizmów partycypacyjnych w Polsce i we Francji | str. 71

Anna Bohdan

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w regulacjach prawnych miast wojewódzkich | str. 93

Jakub Bryła

Udział mieszkańców w ocenie pracy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego  | str. 115

Dominika Cendrowicz

Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia | str. 139

Karolina  Chról

Formy współdziałania w realizacji zadań gminy polegających na zaopatrzeniu w energię elektryczną  | str. 157

Jakub Dorosz-Kruczyński

Członkostwo we wspólnocie samorządowej a mobilność człowieka we współczesnym państwie  | str. 177

Monika Kidyba

Rola energetyki obywatelskiej w realizacji koncepcji smart city – perspektywa prawna  | str. 199

Joanna Łubina

Budżet partycypacyjny jako narzędzie do bezpośredniego zaangażowania społeczności w rozwój lokalny | str. 233

Tomasz Moll

Petycja jako odformalizowany instrument inicjujący czynności, w wyniku których może zostać podjęta uchwała  | str. 245

Andrzej Nałęcz

Pozaprawny kontekst prawnych instrumentów upodmiotowienia społeczności lokalnych i ich członków | str. 267

Jarosław Odachowski

Pozycja prawna członków wspólnoty samorządowej w sferze funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy (wybrane problemy)  | str. 279

Andrzej Piasecki

Demokracja bezpośrednia jako ustrojowa i polityczna gwarancja podmiotowości gminnej wspólnoty samorządowej | str. 303

Katarzyna Płonka-Bielenin

Kilka uwag o udzielaniu pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa | str. 321

Aleksandra Puczko

Wpływ mieszkańców na funkcjonowanie gminy przez aktywność w ramach jednostek pomocniczych  | str. 337

Paweł Romaniuk

Konsultacje samorządowe jako administracyjnoprawne narzędzie partycypacji obywatelskiej  | str. 355

Piotr Ruczkowski

Gmina dostępna cyfrowo jako aksjomat administracji samorządowej  | str. 367

Olga Sachanbińska-Dobrzyńska

Partycypacja społeczności lokalnej w kształtowaniu przestrzeni  | str. 381

Marta Sagan-Martko

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jako źródło obowiązków opiekunów psów | str. 403

Tomasz Strzałkowski

Członkostwo we wspólnocie samorządowej a realizacja praw wyborczych i prawa do decydowania w referendum lokalnym | str. 415

Dorota Sylwestrzak

Rada seniorów i jej charakter prawny  | str. 439

Paweł Śwital

Różnorodne formy przeprowadzania konsultacji społecznych jako wzmacnianie udziału obywateli w procesach decyzyjnych | str. 453

Wojciech Wojtyła

Od podmiotowości osoby do podmiotowości wspólnoty. Personalistyczne podstawy samorządności | str. 467

Adrian Zacharko, Lidia Zacharko

Regionalna Rada Gospodarczo-Społeczna i Ochrony Środowiska jako przykład zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego we Francji  | str. 483

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »