Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność - Arkadiusz Bereza

Sądownictwo siedleckie. Tradycje i współczesność

Arkadiusz Bereza

44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-3021-3
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 280
Rozmiar pliku: 8,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,39 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

"Pomysł przygotowania książki o tradycjach sądownictwa siedleckiego to efekt, przynajmniej pośredni, sesji naukowej zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Siedlcach 25 kwietnia 2006 r. poświęconej instytucjom sądowym regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych od schyłku XVIII do początku XX w. Uczestnicy tej konferencji mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów, w tym wystąpienia prof. Artura Korobowicza poświęconego historii Sądu Okręgowego w Siedlcach w latach 1876-1915. We wspomnianej sesji brał także udział dr Arkadiusz Bereza, autor świeżo wówczas wydanej pozycji Lublin jako ośrodek sądownictwa. To właśnie wtedy doszło do pierwszego spotkania współautorów niniejszej książki, a wiążąca decyzja o rozpoczęciu prac i zbieraniu materiałów zapadła na spotkaniu w Lublinie w lipcu 2006 r. Autorzy dokonali podziału zadań i przystąpili do pracy, a dzielącą ich odległość pomiędzy Lublinem a Siedlcami najczęściej pokonywali drogą telefoniczną lub wyznaczając na miejsce konsultacji Warszawę, Lublin lub Siedlce. [...] "

fragment Od autorów
strona 9

Spis treści

Wykaz skrótów 7

Od autorów 9

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w dawnej Polsce 11

Rozdział II
Zabór austriacki (1795-1809) 19

Rozdział III
Księstwo Warszawskie (1810-1814) 23

Rozdział IV
Królestwo Polskie w dobie konstytucyjnej (1815-1830) 41

Rozdział V
Okres unifikacji ustrojowej Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim (1831-1876) 53

Rozdział VI
Królestwo Polskie po reformie sądowej (1876-1915) 67

Rozdział VII
U progu niepodległej Polski (1915-1918) 103

Rozdział VIII
Okres międzywojenny (1918-1939) 113

Rozdział IX
Czasy wojny i niemieckiej okupacji 155

Rozdział X
Pierwsze lata Polski Ludowej (1944-1950) 171

Rozdział XI
Okres między jedną a drugą reformą sądową (1951-1975) 185

Rozdział XII
Erozja systemu władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1975-1989) 199

Rozdział XIII
Polska po okresie przełomu w roku 1989 215

Aneks 239

Bibliografia 263

Autorach 279
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »