Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze - Renata Szczepanik

Sąd nad demoralizacją nieletnich. Konteksty wychowawcze

Renata Szczepanik

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-126-3
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 175
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jest kluczową kategorią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która wskazuje sposoby reagowania w sytuacji, gdy dorastające dziecko łamie normy prawne, moralne i obyczajowe oraz wzrasta w warunkach stanowiących zagrożenie dla jego rozwoju społecznego. Wiele pojęć zawartych w ustawie budzi wątpliwości autorów opracowań poświęconych analizie polskiego modelu sprawiedliwości wobec nieletnich - zarówno prawników, kryminologów, jak i pedagogów czy psychologów. Wątpliwości te omówiono w książce, a dodatkowo przekaz ten wzmocniono danymi pochodzącymi z badań własnych autorek.

W publikacji przyjęto kilka perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec nieletnich. Zasadne jest jednak wyjaśnienie nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki prawnicze pojawiają się naturalnie, jednak celowo nie są rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu realizacji zamierzonego celu, czyli próbie spojrzenia na ustawę wyłącznie przez pryzmat jej wychowawczych funkcji, jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do dzieci zagrożonych demoralizacją.

Spis treści

 

Wprowadzenie 7

1. Problematyzowanie zachowań dorastających dzieci 11

„Trudne dzieci” 11

(Nie)stabilność zachowań problemowych młodzieży 19

Oznaczanie etykietą demoralizacji 29

Ponowoczesne warunki definiowania normy i dewiacji 44

Nieletni przestępcy 48

2. Instytucje reakcji kontroli formalnej wobec niepożądanych zachowań dorastających dzieci 55

Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich 55

Dylematy demoralizacji 68

Sąd wobec demoralizacji 75

Środki wychowawcze. Przypadek w jednym mieście 89

Nieletni wobec wymiaru sprawiedliwości 129

3. Mediacje dla nieletnich 135

Prawo wobec mediacji 135

Postępowanie mediacyjne 140

Wychowawcze walory mediacji 143

Problematyczność modelu opiekuńczego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Uwagi końcowe 151

Bibliografia 161

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »