Rzetelny proces cywilny - Aneta Łazarska

Rzetelny proces cywilny

Aneta Łazarska

101,59 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-5169-0
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 732
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
101,59 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

.. Monografi a jako jedyna w dotychczasowej literaturze polskiej zawiera analize rzetelnego procesu cywilnego. Autorka omawia najwazniejsze elementy rzetelnego postepowania oraz wskazuje sytuacje, w których obowiazujace regulacje w postepowaniu cywilnym lub przyjeta praktyka nie zapewniaja dostatecznie realizacji prawa do rzetelnego procesu. Opisuje gwarancje, które maja zabezpieczyc proces przed jego zbiurokratyzowaniem, a czlowieka przed jego uprzedmiotowieniem w postepowaniu. .. Publikacja ma wymiar teoretyczny i praktyczny. Zostala bowiem napisana przez praktykujacego sedziego. Moze wiec byc przydatna dla prawników praktyków, zwlaszcza adwokatów i radców prawnych, przez wskazanie zagrozen dla realizacji rzetelnego procesu w praktyce, a takze dla studentów zamierzajacych w przyszlosci wykonywac zawód prawnika. Ksiazka ta uswiadamia czytelnikowi, ze dla realnosci konstytucyjnych gwarancji rzetelnego procesu nader istotna jest praktyka sadów. Zgodzic sie trzeba, ze w prawie procesowym powinna dominowac przyjazna dla stron wykladnia sluzaca ulatwieniu, a nie utrudnieniu ochrony praw materialnych Stanislaw Dabrowski Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Słowo wstępne 17
Wprowadzenie 21
Część I Rzetelny proces - geneza, znaczenie i uwarunkowania 37
Rozdział pierwszy Źródła pochodzenia i znaczenie rzetelnego procesu 39
Rozdział drugi Instytucjonalizacja rzetelnego procesu 46
1. Normatywny wymiar i jurydyczny charakter rzetelnego procesu 46
2. Rzetelny proces jako zasada prawa 58
3. Prawo do rzetelnego procesu 65
Rozdział trzeci Rzetelne postępowanie jako cecha modelująca postępowań sądowych 80
Rozdział czwarty Rzetelny proces w judykaturze 88
Rozdział piąty Rzetelny proces w innych systemach prawnych 101
1. System anglo-amerykański 101
2. Prawo austriackie 106
3. Prawo niemieckie 108
4. Prawo szwajcarskie 115
5. Prawo francuskie 118
6. Prawo włoskie 119
Rozdział szósty Aksjologia rzetelnego procesu 122
1. Wartości procesowe 122
2. Hierarchia wartości procesowych 126
3. Rzetelny a sprawiedliwy proces - dyferencjacja wartości 128
4. Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy 133
5. Sprawiedliwość proceduralna - cel czy środek? 143
Część II Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu 149
Rozdział siódmy Ustrojowa organizacja rzetelnego procesu 151
1. Ustrój rzetelnego procesu 151
2. Ustrojowe zasady wymiaru sprawiedliwości 153
3. Prawnoustrojowa pozycja sądów 156
4. Sądowy wymiar sprawiedliwości 166
Rozdział ósmy Ustrojowe cechy sądu 181
1. Sąd ustanowiony ustawą 181
2. Prawo do sądu właściwego 187
3. Prawo do ustawowego sędziego 204
4. Prawo do sądu niezależnego, niezawisłego i bezstronnego 214
5. Gwarancje niezawisłości i bezstronności sądu 229
Część III Rzetelny przebieg postępowania 249
Rozdział dziewiąty Prawo do sądu 251
1. Charakter prawa do sądu 251
2. Dostęp do sądu 260
3. Zwolnienie z kosztów sądowych 273
4. Dostęp do pomocy prawnej 282
5. Prawo do zaskarżenia 291
6. Prawo do wykonania orzeczenia 307
Rozdział dziesiąty Godność jako źródło rzetelnego postępowania 310
1. Poszanowanie godności podmiotów postępowania 310
2. Granice prawa do obrony 317
Rozdział jedenasty Transparentność postępowania 327
1. Znaczenie transparentności postępowania 327
2. Określoność proceduralna 328
3. Formalizm postępowania 330
4. Prawo do jawnego postępowania 346
5. Ograniczenia jawności 355
6. Uzasadnienie orzeczeń sądowych 362
Rozdział dwunasty Efektywność postępowania 374
1. Znaczenie efektywności 374
2. Indywidualne i społeczne koszty postępowania 381
3. Rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 384
4. Efektywność poszczególnych postępowań 396
5. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem 412
Rozdział trzynasty Równouprawnienie stron 425
1. Kategoria równości 425
2. Dyferencjacje postępowań 427
3. Równouprawnienie stron 447
4. Równość broni i szans procesowych 452
Rozdział czternasty Prawo do wysłuchania 482
Rozdział piętnasty Pewność i przewidywalność w postępowaniu 495
1. Pewność w postępowaniu 495
2. Przewidywalność postępowania sądowego 510
3. Istota zakazu zaskakiwania stron orzeczeniami sądowymi 515
Rozdział szesnasty Lojalność w postępowaniu 531
1. Kategoria lojalności 531
2. Zakaz nadużycia praw procesowych 537
3. Postaci nadużycia praw procesowych i związane z tym sankcje 548
4. Obowiązek prawdomówności 564
5. Zakaz nadużycia władzy sędziowskiej 574
Część IV Naruszenie prawa do rzetelnego procesu 587
Rozdział siedemnasty Konsekwencje naruszenia prawa do rzetelnego procesu 589
1. Zakres skutków naruszenia prawa do rzetelnego procesu 589
2. Konstytucyjne skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu 591
3. Konstytucyjny katalog środków ochrony prawa do rzetelnego procesu 602
4. Skutki naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC 622 Procesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu 633
Rozdział osiemnasty Pozaprocesowe skutki naruszenia prawa do rzetelnego procesu 651
Wnioski końcowe 665
Wykaz literatury 673
Wykaz orzeczeń 705
Skorowidz rzeczowy 725
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »