Rynek papierów wartościowych strefy euro - Wiesława Przybylska-Kapuścińska

Rynek papierów wartościowych strefy euro

Wiesława Przybylska-Kapuścińska

60,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2547-9
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 360
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
60,61 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis


Rynek papierów wartościowych strefy euro jest jednym z najmłodszych obszarów światowego rynku finansowego. Jego powstanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu swobody przepływu kapitału oraz powołaniu w 1999 roku Unii Gospodarczo- Walutowej. Znajomość tego dynamicznie rozwijającego się rynku jest obecnie szczególnie potrzebna ze względu na możliwość lokowania w przyszłości w szerszym zakresie polskich papierów wartościowych na wspólnym rynku.

Książka stanowi syntetyczne przedstawienie rynku papierów wartościowych strefy euro z punktu widzenia rozwiązań instytucjonalnych, prawnych i organizacyjnych. Autorzy charakteryzują zasady funkcjonowania tego rynku, obowiązujące na nim rozwiązania formalne i prawne oraz jego strukturę i wielkość. Praca zawiera także liczne dane statystyczne dotyczące omawianego rynku.

W publikacji zostały szczegółowo przeanalizowane następujące zagadnienia:
 • istota rynku finansowego i jego struktura,
 • monetarne i niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro,
 • rynek dłużnych i udziałowych papierów wartościowych w strefie euro,
 • proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej.

  Książka zainteresuje uczestników rynku papierów wartościowych oraz osoby zainteresowane rynkiem finansowym w Polsce i w strefie euro.

  Spis treści

  Wykaz skrótów Wstęp

  1. Rynek finansowy państw strefy euro Unia Gospodarczo-Walutowa Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar Pojęcie i struktura rynku finansowego Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar Uczestnicy rynku finansowego Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar Papiery wartościowe rynku finansowego Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar Zastosowana klasyfikacja papierów wartościowych Marcin Wiśniewski

  2. Monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro Klasyfikacja sektora monetarnych instytucji finansowych Michał Skopowski Banki centralne Wiesława Przybylska-Kapuścińska     Europejski System Banków Centralnych     Europejski Bank Centralny     Narodowe banki centralne Instytucje kredytowe Michał Skopowski     Struktura subsektora instytucji kredytowych w krajach strefy euro     Nadzór nad instytucjami kredytowymi w strefie euro     Ograniczenia w zakresie inwestowania na rynku papierów wartościowych Fundusze rynku pieniężnego Michał Skopowski Pozostałe monetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych Michał Skopowski     Pozostałe monetarne instytucje finansowe strefy euro jako inwestorzy     Pozostałe monetarne instytucje finansowe strefy euro jako emitenci

  3. Niemonetarne instytucje finansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro Niemonetarne instytucje finansowe Michał Skopowski Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Michał Skopowski     Regulacje prawne działalności instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych     Charakterystyka instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych     Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne jako inwestorzy i emitenci Fundusze inwestycyjne Katarzyna Gabryelczyk     Fundusze inwestycyjne w ustawodawstwie Unii Europejskiej     Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych w strefie euro     Rynek funduszy inwestycyjnych w strefie euro

  4. Rynek dłużnych papierów wartościowych w strefie euro Rynek dłużnych papierów wartościowych - wprowadzenie Wiesława Przybylska-Kapuścińska Rynek skarbowych papierów wartościowych Kamilla Marchewka-Bartkowiak     Deficyt budżetowy i dług publiczny jako przyczyny emisji skarbowych papierów wartościowych     Struktura podażowa rynku skarbowych papierów wartościowych denominowanych w euro     Podmiotowa charakterystyka rynku skarbowych papierów wartościowych     Organizacja rynku pierwotnego skarbowych papierów wartościowych     Organizacja rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych Rynek obligacji municypalnych Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar     Wartość wolumenu i wielkość emisji obligacji municypalnych     Struktura przedmiotowa obligacji municypalnych     Zasady emisji obligacji municypalnych i obrotu nimi Rynek bankowych papierów wartościowych Michał Skopowski     Certyfikaty depozytowe     Zabezpieczone papiery wartościowe Rynek dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa Marcin Wiśniewski     Papiery komercyjne     Średnioterminowe dłużne papiery wartościowe     Obligacje przedsiębiorstw

  5. Rynek udziałowych papierów wartościowych w strefie euro Tomasz Kowalak Otoczenie prawne rynku akcji Nadzór nad rynkami akcji Giełdy papierów wartościowych jako miejsce obrotu akcjami w strefie euro Systemy rozliczeń i rozrachunku transakcji na rynkach akcji Rozwój rynków akcji w strefie euro w latach 1999-2005     Rynek pierwotny     Rynek wtórny

  6. Proces integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej Tomasz Kowalak Działania podejmowane na rzecz integracji rynków papierów wartościowych w Unii Europejskiej Uwarunkowania rozwoju procesów integracyjnych na rynkach papierów wartościowych

  Zakończenie Wiesława Przybylska-Kapuścińska Bibliografia Indeks
 • Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
  Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »