Rynek biur podróży w Polsce - Dorota Ostrowska

Rynek biur podróży w Polsce

Dorota Ostrowska

55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-507-6
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 197
Rozmiar pliku: 7,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zmieniający się rynek usług turystycznych w Polsce i na świecie oraz zmiany w jego otoczeniu zmuszają do stałego monitorowania tej branży.

Przedstawiona publikacja jest próbą analizy funkcjonowania rynku biur podróży. Czytelnik dowie się z niej między innymi o:
• sytuacji finansowej biur podróży,
• instrumentach ustawowych redukujących ryzyko upadłości biur podróży,
• instytucjach kontrolno-wspomagających na rynku biur podróży,
• ubezpieczeniach zabezpieczających klientów biur podróży przed problemami finansowymi,
• kosztach leczenia za granicą.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1
Analiza działalności biur podróży 9
1.1. Regulacje prawne dotyczące działalności biur podróży - Dorota Ostrowska 9
1.2. Biura podróży prowadzące działalność - Dorota Ostrowska 11
1.3. Sytuacja finansowa wybranych biur podróży - Anna Lipska 20
1.4. Upadłość biur podróży - Anna Lipska 26

Rozdział 2
Instrumenty ustawowe redukujące ryzyko upadłości biur podróży - Dorota Ostrowska 31
2.1. Istota i rodzaje ryzyka 31
2.2. Gwarancja ubezpieczeniowa i bankowa 38
2.2.1. Podstawy prawne 38
2.2.2. Istota i rodzaje gwarancji 39
2.2.3. Gwarancja ubezpieczeniowa i bankowa w działalności biur podróży 47
2.3. Ubezpieczenie na rzecz klientów 49
2.3.1. Podstawy prawne 49
2.3.2. Istota i rodzaje ubezpieczeń 49
2.3.3. Ubezpieczenie na rzecz klientów w działalności biur podróży 56
2.4. Rachunek powierniczy 57
2.4.2. Istota i rodzaje rachunków powierniczych 57
2.4.3. Rachunek powierniczy w działalności biur podróży 57
2.5. Zabezpieczenie przedsiębiorcy zagranicznego 60
2.5.1. Podstawy prawne 60
2.5.2. Zabezpieczenie przedsiębiorcy zagranicznego w działalności biur podróży 61

Rozdział 3
Instytucje kontrolno-wspomagające na rynku biur podróży - Dorota Ostrowska 63
3.1. Najwyższa Izba Kontroli 63
3.2. Ministerstwo Sportu i Turystyki 73
3.3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 76
3.4. Rzecznik Finansowy 79
3.5. Instytut Turystyki 81
3.6. Polska Organizacja Turystyczna 84
3.7. Regionalna Organizacja Turystyczna 84
3.8. Lokalna Organizacja Turystyczna 86
3.9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych 89
3.10. Polski Związek Organizatorów Turystyki 91
3.11. Federacja Konsumentów 93
3.12. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 95
3.13. Europejskie Centrum Konsumenckie 97

Rozdział 4
Ubezpieczenie jako instrument zabezpieczający klientów biur podróży przed problemami finansowymi 105
4.1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - Justyna Witkowska 105
4.2. Dobrowolne ubezpieczenia turystyczne - Justyna Witkowska 112
4.3. Oferta zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń turystycznych - Justyna Witkowska 116
4.4. Dane statystyczne dotyczące sprzedaży ubezpieczeń grupy 18 - Justyna Witkowska 164
4.5. Koszty leczenia za granicą - Anna Lipska 168

Bibliografia 175
Spis tabel 181
Spis schematów i wykresów 185
Załączniki 187
O Autorach 196

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »