Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu. Tom 17 - Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu. Tom 17

Monika Wyrzykowska-Antkiewicz

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-505-2
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 237
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Ekonomiczne i społeczne elementy rozwoju, kształtujące system prawny i polityczny, wspierają sprawne działanie mechanizmów rynkowych na świe­cie. Przed gospodarką światową stoi wiele wyzwań warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy zwłaszcza w dobie postępującego kryzysu.

Tom siedemnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został problematyce rozwoju społeczno-gospodarczego świata, która nabiera szczególnego znaczenia w warunkach kryzysu. Obejmuje on trzy obszary tematyczne, tworzące jednocześnie poszczególne części opra­cowania.

W szczególności dotyczą one:
- rozwoju regionalnego i lokalnego,
- modelowego ujęcia rynku i jego znaczenia dla poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego,
- rynku pracy.

Spis treści

Wprowadzenie 9


Część I
Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu


1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski - Maria Ko­la-Bezka 15
1.1. Postrzeganie przedsiębiorczości w regionie 17
1.2. Czynniki stymulujące i ograniczające przedsiębiorczość w regionie 19
1.3. Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w regionie 21
1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22
Streszczenie/Summary 27
Bibliografia 28

2. Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Litwy - Katarzyna Osiecka-Brzeska 29
2.1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju 30
2.2. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w sferze społeczno-gospodarczej 32
2.3. Tendencje ogólne 33
Streszczenie/Summary 44
Bibliografia 45

3. Perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej - Adam Hetmańczuk, Andrzej Sucholiński 47
3.1. Integracja jako odpowiedź Europy na proces globalizacji 49
3.2. Integracja europejska poprzez rozszerzenie 50
3.3. Eurointegracyjny azymut Ukrainy 53
Streszczenie/Summary 62
Bibliografia 63

4. Źródła sukcesu firm z rynków wschodzących - Mirosław Ciesielski 65
4.1. Podstawy makroekonomiczne i społeczne 65
4.2. Odpowiednie modele biznesowe 68
4.3. Rola fuzji i przejęć 71
4.4. Reakcja globalnych korporacji 72
Streszczenie/Summary 75
Bibliografia 76

5. Współczesne Destination Management Organizations (DMO) - przykłady rozwiązań brytyjskich - Jacek Borzyszkowski 77
5.1. Istota Destination Management Organizations (DMO) 77
5.2. Historia struktur do spraw turystyki w Wielkiej Brytanii 79
5.3. Współczesne DMO w Wielkiej Brytanii 81
5.4. London & Partners - nowy trend w organizacji i zarządzaniu destynacją 86
Streszczenie/Summary 88
Bibliografia

6. Województwo pomorskie - kluczowe wyzwania rozwojowe w perspektywie roku 2020 - Radomir Matczak, Bartosz Kozicki 91
6.1. Województwo samorządowe a polityka rozwoju 91
6.1.1. Istota województwa samorządowego 91
6.1.2. Kompetencje samorządu województwa w zakresie polityki rozwoju 92
6.2. Uwarunkowania rozwoju województwa pomorskiego 94
6.2.1. Kryzys globalny i jego wpływ na gospodarkę Polski 94
6.2.2. Przystąpienie do Unii Europejskiej - silny impuls dla Pomorskiego 94
6.2.3. Region Bałtycki - wymagające i mobilizujące sąsiedztwo 95
6.3. Strategiczne wyzwania województwa pomorskiego do roku 2020 96
6.3.1. Narzędzia realizacji polityki regionalnej w województwie pomorskim 96
6.3.2. Oddziaływanie wydatków rozwojowych na sferę społeczno-gospodarczą 98
6.3.3. Wyzwania dla polityki regionalnej województwa pomorskiego 100
6.3.4. W stronę nowej strategii rozwoju 102
Streszczenie/Summary 105
Bibliografia 106

7. Zarządzanie rozwojem miasta w opinii mieszkańców (na przykładzie miasta Gdańska) - Jarosław Załęcki 109
7.1. Ogólna ocena działalności władz miasta w Gdańsku 111
7.2. Percepcja dynamiki rozwoju miasta 115
7.3. Ocena jakości życia w przestrzeni miasta 119
7.4. Podmiotowość mieszkańców a zarządzenie miastem 123
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126


Część II
Modele rynku a rozwój społeczno-gospodarczy

8. Społeczna gospodarka rynkowa - deklaracja - czy program działania? - Dorota Janiszewska 129
8.1. Geneza koncepcji społecznej gospodarki rynkowej 130
8.2. Polityka gospodarcza polskiej transformacji 136
Streszczenie/Summary 140
Bibliografia 141

9. Struktura organizacyjna rynku partii politycznych - Barbara Kubska-Maciejewicz, Krzysztof Maciejewicz 143
9.1. Czy rynek partii politycznych jest oligopolem? 143
9.1.1. Liczba partii politycznych 144
9.1.2. Stopień koncentracji 146
9.1.3. Zróżnicowanie produktu 151
9.1.4. Innowacje technologiczne 152
9.1.5. Bariery utrudniające wejście na rynek oligopolu 154
9.1.6. Konkurencja niecenowa na rynku politycznym 156
9.1.7. Stopień oligopolistycznej niepewności 158
Streszczenie/Summary 160
Bibliografia 161


Część III
Rynek pracy w dobie kryzysu

10. Zróżnicowanie sytuacji na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej - Anita Szymańska 165
10.1. Natężenie zjawiska bezrobocia w krajach UE w latach 2000-2011 166
10.2. Reakcja rynków pracy krajów UE na kryzys gospodarczy 171
10.3. Case studies rynków pracy w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii oraz w krajach bałtyckich 174
Streszczenie/Summary . 181
Bibliografia 181

11. Międzynarodowe przepływy siły roboczej. Przykład Unii Europejskiej - Grzegorz Górniewicz 183
11.1. Pojęcie i rodzaje migracji 183
11.2. Migracje siły roboczej w ujęciu historycznym 185
11.3. Teoretyczne przesłanki migracji 186
11.4. Skala migracji w Unii Europejskiej 188
11.5. Przyczyny, bariery i konsekwencje migracji 190
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 192

12. Wydajność pracy a dynamika płac na przykładzie Polski i Niemiec- Dagmara Kowalska 193
12.1. Teoria kształtowania się płac 193
12.2. Czynniki kształtujące wydajność pracy 194
12.3. Analiza empiryczna 194
12.3.1. Analiza ogólnego poziomu wynagrodzeń w Polsce 195
12.3.2. Wydajność pracy w Polsce 197
12.3.3. Analiza wynagrodzeń w Niemczech 199
12.3.4. Wydajność pracy w Niemczech 202
Streszczenie/Summary 204
Bibliografia 205

13. Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce - Kacper Stachowski 207
13.1. Płaca i jej rola w systemie wynagrodzeń oraz ewaluacja płacy minimalnej w Polsce 208
13.1.1. Definicja płacy i jej funkcje 208
13.1.2. Ewaluacja płacy minimalnej w Polsce oraz jej wpływ na zatrudnienie 209
13.2. Analiza grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne w Polsce 214
13.2.1. Analiza grup pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne 214
13.2.1.1. Osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne wg wieku 214
13.2.1.2. Osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne wg województw 216
13.2.2. Poziom wynagrodzeń a stopa bezrobocia 217
13.3. Płaca minimalna w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 218
Streszczenie/Summary 221
Bibliografia 222

14. Determinanty postaw wobec nierówności dochodowych w społeczeństwie polskim - Katarzyna Sokołowska 223
14.1. Metodyka badań, dobór zmiennych 224
14.2 Wyniki badania 226
Streszczenie/Summary 234
Bibliografia 234

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »