Rozwód czy separacja? Wzory pism z komentarzem - Joanna Hetman-Krajewska

Rozwód czy separacja? Wzory pism z komentarzem

Joanna Hetman-Krajewska

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-801-3
Data wydania grudzień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 405
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach rozwodowych i separacyjnych. Każdy wzór uwzględnia podyktowane praktyką zagadnienia (np. alimenty na rzecz małżonka, piecza naprzemienna, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, przymusowa egzekucja kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie roszczeń, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania czy domu) oraz jest opatrzony szczegółowym, napisanym przystępnym językiem komentarzem. Wzory są ułożone zgodnie z dynamiką procesu rozwodowego albo separacyjnego – poczynając od etapu ugodowego, poprzez złożenie pozwu i cały tok postępowania, po środki zaskarżenia oraz postępowanie egzekucyjne.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona zarówno dla pełnomocników procesowych prowadzących lub zamierzających prowadzić sprawy rozwodowe czy separacyjne, jak i osób niebędących prawnikami, poszukujących wzorów pism procesowych stosowanych w tego typu sprawach.

Spis treści

 

Wykaz skrótów 11

Wstęp 13

Zwolnienie od kosztów sądowych

Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 16

Wydanie aktów stanu cywilnego

Wzór nr 2. Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletniego dziecka 24

Porozumienia rodzicielskie

Wzór nr 3. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy) – szczegółowy harmonogram kontaktów 30

Wzór nr 4. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie rodziców (plan wychowawczy) – kontakty z dzieckiem ustalane na bieżąco przez rodziców 41

Wzór nr 5. Porozumienie stron w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy) – piecza naprzemienna 45

Rozwód – pisma inicjujące postępowanie

Wzór nr 6. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci) 52

Wzór nr 7. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych (bez małoletnich dzieci – dorosłe dzieci) 60

Wzór nr 8. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania oraz z wnioskiem o zabezpieczenie

(bez małoletnich dzieci – dorosłe dziecko) 66

Wzór nr 9. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dziecko) z wnioskiem o nieorzekanie o kontaktach z małoletnim dzieckiem – zgodne stanowisko stron 75

Wzór nr 10. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dziecko) z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wnioskiem o zabezpieczenie w zakresie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz alimentów na rzecz małoletniego dziecka 89

Wzór nr 11. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dzieci) z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania jednego z dzieci przy ojcu, drugiego przy matce 109

Wzór nr 12. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o zgodny podział majątku 119

Wzór nr 13. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka oraz z wnioskiem o zabezpieczenie 125

Wzór nr 14. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o eksmisję 139

Separacja

Wzór nr 15. Pozew o separację bez orzekania o winie (małoletnie dziecko) 152

Wzór nr 16. Pozew o separację bez orzekania o winie z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wnioskami o zabezpieczenie (małoletnie dziecko) 168

Wzór nr 17. Pozew o separację z orzekaniem o winie (wina obydwu stron) z wnioskiem o ustalenie pieczy naprzemiennej (małoletnie dziecko) 186

Wzór nr 18. Wniosek o separację (bez małoletnich dzieci) 196

Wzór nr 19. Wniosek o zniesienie separacji 205

Wzór nr 20. Wniosek o zniesienie separacji z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz o utrzymanie rozdzielności majątkowej 214

Pisma w toku postępowania

Wzór nr 21. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca stanowisko zgodne z żądaniami pozwu 220

Wzór nr 22. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu oraz wnioski o zabezpieczenie w zakresie miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka oraz pozwanego małżonka 233

Wzór nr 23. Odpowiedź na pozew o separację zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu (żądanie rozwodu zamiast separacji) (bez małoletnich dzieci) 261

Wzór nr 24. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające replikę na odpowiedź na pozew oraz wnioski dowodowe 271

Wzór nr 25. Pismo procesowe w toku postępowania

zawierające ustosunkowanie się do opinii biegłych oraz wnioski dowodowe 280

Wzór nr 26. Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron 288

Wzór nr 27. Wniosek o zawieszenie postępowania (na czas trwania innego postępowania) 293

Wzór nr 28. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania 298

Wzór nr 29. Cofnięcie pozwu 302

Wzór nr 30. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające wniosek o zabezpieczenie w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem, z wnioskiem o zagrożenie zasądzeniem określonej sumy pieniężnej za nierealizację

kontaktów 306

Wzór nr 31. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające wniosek o zmianę zabezpieczenia w zakresie alimentów oraz wnioski dowodowe 314

Wzór nr 32. Wniosek o nakazanie natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z wnioskodawcą (jako osobą doświadczającą przemocy w rodzinie) mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (w trybie art. 11a u.p.p.r.) 322

Zaskarżanie orzeczeń sądowych

Wzór nr 33. Wniosek o doręczenie postanowienia zabezpieczającego wraz z uzasadnieniem 334

Wzór nr 34. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie

odmowy zabezpieczenia w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka 340

Wzór nr 35. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów (zawyżone alimenty) 351

Wzór nr 36. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty) 359

Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie

zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty – oddalenie wniosku o zmianę zabezpieczenia alimentów przez ich podwyższenie) 366

Wzór nr 38. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem 372

Wzór nr 39. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności oraz stwierdzeniem prawomocności 377

Wzór nr 40. Apelacja od wyroku orzekającego rozwód 383

Postępowanie egzekucyjne

Wzór nr 41. Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych 398

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »