Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy - Katarzyna Pietruszyńska

Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

Katarzyna Pietruszyńska

8,45 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-4324-4
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 43
Rozmiar pliku: 486,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 43
Rozmiar pliku: 406,1 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
8,45 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy o pracę to dopiero początek drogi, którą pracodawca i pracownik muszą przejść w celu ostatecznego, zgodnego z prawem zakończenia współpracy. W praktyce tego rodzaju zdarzeniom często towarzyszą negatywne emocje, które mogą spowodować, że strony popełnią błędy, których konsekwencje będą ponosiły jeszcze przez długi czas.

Spis treści

Wykaz skrótów 5
Część I Rozwiązanie umowy o pracę - prawa pracownika i obowiązki pracodawcy 7
1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 7
2. Wolne dni na poszukiwanie pracy 9
3. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego 10
4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 11
5. Odprawy 13
5.1. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 13
5.2. Odprawa emerytalna i rentowa 14
6. Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 15
6.1. Świadectwo pracy 15
6.2. Opinia o byłym pracowniku. 19
7. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy. 19
8. Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. 20
Część II Rozwiązanie umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach 21
1. Wypowiedzenie umowy o pracę 21
1.1. Czy okres wypowiedzenie umowy na czas określony może wynosić 3 miesiące? 21
1.2. Czy w okresie wypowiedzenia pracownik musi wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy? 23
1.3. Czy wypowiedzenie umowy o pracę wręczone pierwszego roboczego dnia pracy rozpocznie bieg od tego właśnie dnia, czy dopiero od pierwszego dnia następnego miesiąca? 25
1.4. Czy pracodawca powinien ponownie konsultować ze związkami zawodowymi datę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę? 26
1.5. Czy wypowiedzenie, wysłane pocztą elektroniczną, jest skuteczne? 28
1.6. Czy zwolnienie lekarskie powoduję przesunięcie daty rozwiązania umowy o pracę? 30
1.7. Jaki okres obowiązuje pracownika, który jest zatrudniony w zakładzie pracy 5,5 miesiąca? 31
1.8. Czy przysły pracownik może rozwiązać umowę w okresie od nia zawarcia umowy o pracę do dnia rozpoczęcia pracy? 32
2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 35
2.1. Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu, gdy pracownik nie odebrał pisma i pozostawiono awizo? 35
2.2. Jaką datę rozwiązania stosunku pracy należy umieścić w świadectwie pracy? 36
2.3. Czy pracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca? 37
2.4. Na jakiej podstawie pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który nie został dopuszczony do pracy przez lekarza? 38
2.5. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? 40
3. Świadectwo pracy 42
3.1. Kiedy należy wystawić świadectwo pracy? 42
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »