Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej - Patrycja Mizera-Pęczek

Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Patrycja Mizera-Pęczek

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-938-2
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 179
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania, kim są osoby odpowiedzialne za tworzenie obsad widowisk artystycznych oraz jakimi metodami i instrumentami posługują się w pracy zawodowej. Rozpoznano źródła pomysłów i inspiracji do przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji, a także opisano przebieg tych procesów.

Choć niemożliwy jest transfer specyficznych – często niekonwencjonalnych – technik rekrutacji i selekcji ze sfery sztuki do sfery biznesu, to pewne atrybuty twórczości organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji stanowią uniwersalny kanon. Monografia może więc być zarówno źródłem cennych wskazówek dla pracowników sektora kultury, jak i ciekawą egzemplifikacją dla menedżerów innego typu organizacji.

Spis treści

 

Wstęp 9

 

Rozdział 1. Rekrutacja i selekcja artystów 13

1.1. Procesy rekrutacji i selekcji w tradycyjnym ujęciu 13

1.2. Współczesne oblicza rekrutacji i selekcji 16

1.3. Artyści jako podmiot zarządzania zasobami ludzkimi 23

1.4. Organizacje zatrudniające artystów 30

 

Rozdział 2. Twórczość organizacyjna w procesach rekrutacji i selekcji 35

2.1. Twórczość – ustalenia terminologiczne 35

2.2. Czteroaspektowy model badania twórczości 37

2.3. Poziomy uprawiania twórczości 44

2.4. Twórczość z perspektywy istoty działania organizacji 49

2.5. Twórczość versus odtwórczość w procesach rekrutacji i selekcji 56

 

Rozdział 3. Metodyka badań własnych 61

3.1. Rezultaty badań wstępnych 61

3.2. Założenia ontologiczno-epistemologiczne i problematyka badań właściwych 71

3.3. Opis i uzasadnienie procedury badań 72

3.4. Model interpretacji wyników badań 76

 

Rozdział 4. Przejawy twórczości organizacyjnej rekrutacji i selekcji w narracjach artystów 81

4.1. Reżyser filmowy 81

4.2. Dyrektor teatru muzycznego 87

4.3. Dyrektor zespołu folklorystycznego 92

4.4. Dyrektor teatru lalek 96

4.5. Kierownik muzyczny kapeli 99

4.6. Aktorka 102

4.7. Śpiewaczka 105

4.8. Skrzypaczka 108

4.9. Epizodysta 110

 

Rozdział 5. Specyfika procesów rekrutacji i selekcji artystów w kontekście twórczości organizacyjnej – synteza, interpretacja i dyskusja wyników badań własnych 115

5.1. Twórczy pozyskujący i twórczy pozyskiwani 115

5.2. Twórczość poszukiwań sposobów rekrutacji i selekcji 122

5.3. Warunki tworzenia procesów rekrutacji i selekcji 124

5.4. Rekrutacja i selekcja jako produkt twórczości organizacyjnej 129

5.5. Ograniczenia zrealizowanych badań własnych 132

 

Zakończenie 135

 

Bibliografia 139

 

Aneks

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety do badania opinii związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacji i selekcji artystów sztuk scenicznych 151

Załącznik 2. Tabele zbiorcze z wynikami badań ankietowych 160

Załącznik 3. Dyspozycje do wywiadu narracyjnego z realizatorem procesów rekrutacji i selekcji w organizacji artystycznej 169

Załącznik 4. Dyspozycje do wywiadu narracyjnego z artystą-uczestnikiem procesów rekrutacji i selekcji w organizacji artystycznej 171

Załącznik 5. Karta wywiadu 173

 

Spis tabel 175

 

Spis rysunków 177

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »