Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego - Elżbieta Szaruga

Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego

Elżbieta Szaruga

34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-65648-82-2
Data wydania 10 stycznia 2019
Język: Polski
Liczba stron: 119
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 119
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 119
Rozmiar pliku: 8,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
34,15 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunków racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego, realnie możliwych do osiągnięcia w XXI wieku.
Monografia zawiera wyniki badań nad racjonalizacją energochłonności transportu samochodowego w gospodarce Grupy Wyszehradzkiej oraz – osobno – w gospodarce Polski.

Spis treści

Wstęp
Wykaz głównych pojęć
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń
1. Wyzwania gospodarek XXI wieku
1.1. Powrót do idei gospodarki w stanie zrównoważonym
1.2. W kierunku programowania zrównoważonego rozwoju
1.3. Błąd w programowaniu zrównoważonego rozwoju: podłoże sekularnej stagnacji
2. Znaczenie racjonalizacji energochłonności transportu we współczesnych gospodarkach
2.1. Racjonalizacja w kontekście dryfowania gospodarek
2.2. Efekt odbicia – paradoks racjonalizacji energochłonności?
2.3. Energochłonność transportu oraz koncepcje jej racjonalizacji
3. Makroekonomiczne uwarunkowania energochłonności transportu samochodowego we współczesnych gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
3.1. Trendy w gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
3.1.1. Analiza trendów makroekonomicznych w Polsce
3.1.2. Analiza trendów makroekonomicznych na Węgrzech
3.1.3. Analiza trendów makroekonomicznych w Czechach
3.1.4. Analiza trendów makroekonomicznych na Słowacji
3.2. Cykle koniunkturalne w gospodarkach Grupy Wyszehradzkiej
3.2.1. Analiza cykli koniunkturalnych w Polsce
3.2.2. Analiza cykli koniunkturalnych na Węgrzech
3.2.3. Analiza cykli koniunkturalnych w Czechach
3.2.4. Analiza cykli koniunkturalnych na Słowacji
4. Modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego
4.1. Przestrzenny model racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego – gospodarki Grupy Wyszehradzkiej
4.2. Model racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego – gospodarka Polska
Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »