Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy - Anna Szychta

Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy

Anna Szychta

17,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-072-6
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
17,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja jest integralnie związana z „Rachunkowością zarządczą”, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego, A. Szychty, z 2014 r., i stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych osób ubiegających się o zatrudnienie w różnych podmiotach gospodarczych. Autorzy zamieścili w niej przykłady objaśniające wybrane zagadnienia z zakresu operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej, a także zadania problemowe i pytania testowe, umożliwiające zarówno uzupełnienie, utrwalenie, jak i sprawdzenie posiadanej wiedzy. Przedstawiony zbiór zadań będzie szczególnie przydatny dla studentów przygotowujących się do egzaminów i prac zaliczeniowych na kierunkach finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka oraz na kierunkach ekonomicznych. Sprawdzi się też jako narzędzie dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń oraz osób samodzielnie doskonalących swoje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (operacyjnej i strategicznej).

Spis treści

Wstęp   9

 

Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej   13

Testy   13

 

Rozdział 2. Koncepcje kosztów i efektów   17

Przykłady i zadania   17

Testy   34

 

Rozdział 3. Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników   37

Przykłady i zadania   37

Testy   64

 

Rozdział 4. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej a potrzeby sprawozdawczości finansowej   69

Przykłady i zadania   69

Testy   87

 

Rozdział 5. Rozliczanie kosztów świadczeń podmiotów pomocniczych   91

Przykłady i zadania   91

Testy   103

 

Rozdział 6. Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych   107

Przykłady i zadania   107

Testy   126

 

Rozdział 7. Rachunek kosztów standardowych   129

Przykłady i zadania   129

Testy   146

 

Rozdział 8. Analiza relacji „koszty – wielkość sprzedaży – wynik”   151

Przykłady i zadania   151

Testy   171

 

Rozdział 9. Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym   175

Przykłady i zadania   175

Testy   196

 

Rozdział 10. Rachunek odpowiedzialności i ceny transferowe   199

Przykłady i zadania   199

Testy   211

 

Rozdział 11. Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli   213

Przykłady i zadania   213

Testy   228

 

Rozdział 12. Pomiar i kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań   233

Przykłady i zadania   233

Testy   252

 

Rozdział 13. Metody rachunkowości zarządczej w warunkach stosowania rachunku kosztów działań   257

Przykłady i zadania   257

Testy   271

 

Rozdział 14. Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem   275

Przykłady i zadania   275

Testy   293

 

Rozdział 15. Koszty jakości i koszty środowiskowe jako parametry zarządzania kosztami i wynikami   297

Przykłady i zadania   297

Testy   308

 

Rozdział 16. Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć  inwestycyjnych   311

Przykłady i zadania   311

Testy   330

 

Rozdział 17. Metody i systemy pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych. Zbilansowana karta wyników   335

Przykłady i zadania   335

Testy   351

 

Rozdział 18. Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej   355

Przykłady i zadania   355

Testy   362

 

Rozdział 19. Rola rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości finansowej   367

Przykłady i zadania   367

Testy   371

 

Liczby kontrolne do zadań   373

Odpowiedzi do pytań testowych   405

 

Wykaz zalecanej literatury   407

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »