Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania - Irena Sobańska

Rachunkowość zarządcza. Nauka, badania, kształcenie, zastosowania

Irena Sobańska

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-240-6
Data wydania 2018
Język: Polski
Liczba stron: 187
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jubileusz 45‑lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej jest wyjątkowy. Działalność akademicka Jubilatki zasługuje na uznanie w wielu różnych wymiarach – teoretycznym i praktycznym, naukowym i dydaktycznym, krajowym i zagranicznym.

W książce zaprezentowano zarówno najnowsze, jak i już wcześniej wydane artykuły prof. Sobańskiej. Zamieszczono też syntetyczne ujęcie dokonań naukowych Jubilatki wraz z kompletnym wykazem publikacji Jej autorstwa.

Spis treści

Przedmowa 9

Jubileusz 45lecia pracy naukowej prof. dr hab. Ireny Sobańskiej 9

Wstęp 13

Część I. Problemy naukowobadawcze, metody kształcenia, dokonania, relacje z praktyką 17

Curriculum vitae – synteza dokonań w nauce, badaniach, kształceniu i współpracy z otoczeniem (ujęcie chronologiczne) 19

Inne dokonania naukowodydaktyczne 21

Nagrody 22

Rozpoznawanie problemów pomiaru kosztów przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarki planowej 23

Zdobywanie wiedzy o rozwoju teorii i praktyki rachunku kosztów oraz innych metod rachunkowości zarządczej w gospodarce rynkowej 33

Poznawanie i analiza nowych metod rachunkowości zarządczej stosowanych w organizacjach światowych w kontekście podejść w zarządzaniu strategicznym i etapów globalizacji 43

Załącznik 1 60

Załącznik 2 61

Załącznik 3 62

Część II. Współczesne problemy rachunkowości zarządczej – wybór pism 63

Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza 65

Wprowadzenie 65

Cel, fundamentalne zasady i funkcje sprawozdania finansowego 67

Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości zarządczej w stosowaniu wymogów niektórych MSR 69

Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR/MSSF 75

Wprowadzenie 75

Proces wdrażania MSR/MSSF – uwagi ogólne 76

Zakres i charakter odpowiedzialności kierownictwa spółek publicznych za sprawozdanie finansowe 79

Zakres informacji w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według MSR/MSSF oraz ich agregacja i dezagregacja 80

Nowe rodzaje informacji i horyzont czasowy sprawozdania finansowego 82

Konwergencja informacji z obszaru rachunkowości zarządczej do sprawozdań finansowych sporządzanych według MSR/MSSF 84

Potrzeba zmiany relacji między specjalistami rachunkowości w procesie sporządzania sprawozdania finansowego według MSR/MSSF i jego rewizji 89

Relacje międzyorganizacyjne – nowe spektrum rachunkowości zarządczej 95

Wprowadzenie 95

Pojęcie i cele open book accounting 98

Rachunek kosztów celu (target costing) 100

Podsumowanie 102

Granice organizacyjne systemu rachunkowości 105

Wprowadzenie 105

Pojęcie i specyfika transakcji w teorii kosztów transakcyjnych 107

Rodzaje transakcji a granice systemu rachunkowości 109

Zakończenie 114

Jedność systemu rachunkowości 117

Wprowadzenie 117

Rachunkowość w kontekście ogólnej teorii systemów i teorii sytuacyjnej 118

Jednorodność a jedność systemu rachunkowości 122

Podsumowanie 126

Część III. Obszary asymetrii w rozwoju teorii i praktyki rachunkowości w Polsce 129

Wieloaspektowa analiza rozwoju systemu rachunkowości w Polsce w latach 1990–2014 131

Wstęp 131

Metodyka badań 132

Analiza regulacji prawnych o znaczeniu fundamentalnym dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w okresie transformacji gospodarki 133

Analiza struktury wiedzy zawartej w publikacjach z dziedziny rachunkowości w latach 1990–2011 138

Analiza tematyki badań naukowych w dziedzinie rachunkowości 142

Analiza programów kształcenia akademickiego i zawodowego w zakresie rachunkowości 146

Analiza procesu transformacji systemu rachunkowości w praktyce polskiej (1991–2015) 154

Wnioski końcowe 158

Wykaz publikacji z lat 1976–2017 163

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »