Rachunkowość w Nowym Świetle: Analiza Bilansu, Rachunek Zysków i Strat oraz Perspektywy Przyszłości -

Rachunkowość w Nowym Świetle: Analiza Bilansu, Rachunek Zysków i Strat oraz Perspektywy Przyszłości

13,00 zł11,70 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Ridero
ISBN 978-83-8369-998-1
Data wydania 1 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 140
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
13,00 zł11,70 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Książka zawiera przegląd aspektów rachunkowości biznesowej. Zapewnia spojrzenie na techniki bilansowania aktywów i pasywów, ujawniając ich znaczenie dla stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Analizuje dochody i koszty, wyjaśniając, jak monitorować efektywność operacyjną i rentowność. Eksploruje różne podejścia do prowadzenia ksiąg, uwzględniając trendy technologiczne i zmieniające się regulacje, zwracając uwagę na ewolucję rachunkowości w erze cyfrowej. Książka stworzona przy pomocy AI.