Rachunkowość w Biznesie: Teoria, Praktyka i Przyszłe Trendy -

Rachunkowość w Biznesie: Teoria, Praktyka i Przyszłe Trendy

40,00 zł36,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Ridero
ISBN 978-83-8369-984-4
Data wydania 1 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 120
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
40,00 zł36,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Książka omawia kluczowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości. Zawiera rozdziały poświęcone rachunkowości kosztów, sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz relacjom między podatkami a rachunkowością. Przedstawia metody audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz specyfikę rachunkowości małych i średnich firm. Porusza także etykę zawodową, rachunkowość w sektorze publicznym oraz perspektywy rozwoju tej dziedziny w przyszłości. Książka stworzona przy pomocy AI.