Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji - Wiesława Caputa (red.)

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji

Wiesława Caputa (red.)

49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-492-5
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 368
Rozmiar pliku: 10,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewartościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa. Tradycyjne zasoby takie jak: ziemia, praca czy kapitał, ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym, wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby wiedzy. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność tworzenia nowych systemów informacyjnych i informatycznych, poszukiwania nowych metod, instrumentów i narzędzi, których produktem finalnym będzie informacja o wysokich parametrach jakościowych, mierzonych jej użytecznością decyzyjną i przydatnością w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Rachunkowość, odzwierciedlając uwarunkowany sytuacyjnie proces tworzenia i podziału wartości oraz zaspakajając potrzeby informacyjne szerokiego grona odbiorców, musi rozszerzać swoje horyzonty poznawcze, korzystać z dorobku innych dyscyplin naukowych wychodzić poza dotychczasowe ujęcia, a co najważniejsze, poszukiwać sposobów pomiaru i prezentacji zasobów niematerialnych, które umożliwiałyby zarządzanie zasobami wiedzy. Zagadnieniom tym poświęcono niniejsze opracowanie.

Książka adresowana jest do: studentów wydziałów zarządzania i wydziałów ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, oraz praktyków: członków zarządu, specjalistów z zakresu marketingu, rachunkowości, controllingu i rachunku kosztów.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Zasoby informacji w gospodarce nowej ery
Rozdział 1. Kierunki rozwoju współczesnej rachunkowości
Rozdział 2. Wpływ międzynarodowych standardów rachunkowości na zakres informacji ekonomicznej
Rozdział 3. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej - ujęcie zasobowe
Rozdział 4. Rekombinacje zasobów i ich efekty w przedsiębiorstwach współdziałających
Rozdział 5. Efektywność gospodarowania zasobem informacji w przedsiębiorstwie

Część II. Informacyjna funkcja rachunkowości - teoria i praktyka
Rozdział 1. Znaczenie informacji finansowo-księgowych generowanych przez zakłady ubezpieczeń
Rozdział 2. Rola informacji w obszarze wyboru struktury świadczeń na przykładzie specjalistycznej placówki służby zdrowia
Rozdział 3. Ujmowanie straty zdolności przynoszenia korzyści ekonomicznych przez aktywa na podstawie krajowego standardu rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów"
Rozdział 4. Ocena innowacyjności produktowej
Rozdział 5. Model procesu tworzenia informacji dla potrzeb planowania budżetowego w gminie
Rozdział 6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w procesie planowania i kontroli budżetów

Część III. Klient w systemie rachunkowości i finansów podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Orienracja na klienta a efektywność wykorzystania zasobów
Rozdział 2. Rachunek kosztów jako źródło informacji o rentowności klientów
Rozdział 3. Pomiar relacji z klientem - ujęcie wskaźnikowe
Rozdział 4. Marketing partnerski na usługach instytucjonalnej bazy danych

Część IV. Obciążenia podatkowe podmiotów gospodarczych
Rozdział 1. Kontrowersje wokół wyboru form opodatkowania
Rozdział 2. Płace a koszty pracy - skutki w skali mikro i makro obniżki składki rentowej
Rozdział 3. Dokumentacja cen transferowych w transakcjach usługowych

Część V. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych - wybrane problemy ewidencji i oceny efektywności kapitałów
Rozdział 1. Venture capital jako instrument finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
Rozdział 2. Kapitał a bilansowe i pozabilansowe źródła finansowania
Rozdział 3. Szacowanie i ewidencja kosztu kapitału w kontekście finansowania zasobów przedsiębiorstwa
Rozdział 4. Niepewnośćw działalności gospodarczej

Część VI. Systemy informatyczne w rachunkowości i finansach
Rozdział 1. Nowe rozwiązania informatyczne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Rozdział 2. O strategii przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo w obszarze informatyki po wydzieleniu operatora systemu dystrybucyjnego
Rozdział 3. Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, operacyjnymi i strategicznymi obszarami controllingu

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »