Rachunkowość i bankowość XXI wieku. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 6 - Renata Gmińska (red.)

Rachunkowość i bankowość XXI wieku. Zainteresowania młodego pokolenia. Tom 6

Renata Gmińska (red.)

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-490-1
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 174
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Kolejny tom Prac Naukowych Młodych Ekonomistów jest efektem pracy Koła Naukowego „Profit" i uczestników organizowanej prze to Koło siódmej już z kolei konferencji „Współczesne Finanse i Rachunkowość. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia" pod hasłem „Księgowy XXI w. - o problemach i dylematach związanych z wykonywaniem zawodu".

Dzisiejsze czasy charakteryzują się ciągłymi zmianami w gospodarce, prawie, technologii, w życiu społecznym i stosunkach międzyludzkich. W dobie cyfryzacji i postępu technologicznego nasuwa się pytanie, czy zawód księgowego nie zniknie z rynku za kilkanaście lat, czy nie zastąpią go roboty? Już teraz widać, jak na przestrzeni ostatnich lat ewoluował zawód księgowego. Ręczne księgowanie w formie papierowej zastąpiły komputery i programy komputerowe. Księgowy, czyli kiedyś osoba od wpisywania i dodawania cyferek, staje się obecnie doradcą podatkowym, biznesowym, prawnym, organizatorem, specjalistą IT, a przede wszystkim dyrektorem finansowym.

Należy pamiętać, że roboty jedynie przygotowują księgowemu potrzebne informacje. To człowiek dokonuje ich analizy, podejmuje działania i decyzje. Współczesny księgowy staje się dziś ekspertem od analiz finansowych, który na podstawie wewnętrznych raportów oraz sprawozdań finansowych wspomaga przedsiębiorcę w ich rozumieniu, planowaniu finansowym, zarządzaniu płynnością finansową i analizowaniu kosztów. Nowe warunki pracy księgowego (automatyzacja, chmura, zintegrowane systemy IT) stawiają nowe wymagania i wyzwania przed księgowym XXI w.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych i zbiorowych badań naukowych. Stanowi odzwierciedlenie badań realizowanych przez studentów z różnych ośrodków akademickich Polski. Przedstawione w nim rozważania mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu rachunkowości i bankowości.

Spis treści

Wprowadzenie 11


Część I
Współczesny księgowy - wyzwania i perspektywy rozwoju

1. Problem a może wyzwanie? - trudności w pracy księgowego w opinii członków grupy zrzeszającej księgowych na portalu społecznościowym - Karina Jugo, Alicja Piotrowska 17
1.1. Pojęcie problemu 18
1.2. Analiza badań ankietowych dotyczących problemów w zawodzie księgowego 18
1.2.1. Ogólne założenia metodologiczne 18
1.2.2. Dobór próby 19
1.2.3. Pytania ogólne i szczegółowe 19
1.2.4. Hipotezy badawcze 19
1.2.5. Realizacja badania 20
1.2.6. Analiza materiału badawczego 20
1.3. Omówienie problematycznych zagadnień oraz znalezienie rozwiązań 29
Streszczenie/Summary 32
Bibliografia 33

2. Wyzwania i problemy współczesnego księgowego - Ewelina Kaniecka 35
2.1. Współczesna księgowość 36
2.1.1. Dwa sposoby prowadzenia rachunkowości 36
2.1.2. Rozwój technologiczny w rachunkowości 37
2.2. Wyzwania zmienności prawa 39
2.2.1. Polska na tle Unii Europejskiej 39
2.2.2. Zmiany w zakresie księgowości 41
Streszczenie/Summary 46
Bibliografia 47

3. Problemy i perspektywy rozwoju w środowisku pracy współczesnych księgowych - Patrycja Bukowska, Karolina Górska 49
3.1. Zawód księgowy 50
3.1.1. Kim jest i czym aktualnie zajmuje się księgowy 50
3.1.2. Odpowiedzialność księgowego 51
3.2. Wpływ otoczenia na pracę współczesnego księgowego 52
3.2.1. Regulacje prawne 52
3.2.2. Rozwój technologiczny 53
3.2.3. Warunki zatrudnienia 55
3.2.4. Postrzeganie zawodu księgowego przez środowisko 56
3.2.5. Komfort pracy 58
Streszczenie/Summary 59
Bibliografia 61

4. Współczesny obraz księgowego - zmiany i perspektywy dla zawodu - Dariusz Wielicki, Tymoteusz Nowacki 63
4.1. Rola księgowego w działalności gospodarczej 63
4.2. Cyfryzacja - nowe możliwości czy zagrożenie? 66
4.3. Etyka w rachunkowości - ideały w postępowaniu księgowego 67
4.4. Księgowy a wiedza z zakresu prawa 69
4.5. Edukacja a odpowiadające jej zarobki 71
4.6. Perspektywy dla zawodu księgowego 73
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

5. Rola kodeksów etyki zawodowej w życiu praktyków rachunkowości - Mateusz Helwig 77
5.1. Przegląd literatury przedmiotu 78
5.2. Nadużycia w rachunkowości 79
5.3. Zasady Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości 83
5.4. Rola Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości 86
Streszczenie/Summary 92
Bibliografia 93


Część II
Rachunkowość

6. Księgowy w świecie informacji - sprawozdanie finansowe w formie JPK - Anna Partocka, Karolina Szypuła 97
6.1. Gospodarka oparta na wiedzy 97
6.2. Rachunkowość jako system przetwarzania informacji 98
6.3. Sprawozdanie finansowe - przedstawienie jasnego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej 100
6.4. Jednolity Plik Kontrolny jako sposób na szybszą i sprawniejszą kontrolę podatników 101
6.5. Sprawozdanie finansowe w wersji JPK 103
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 109

7. Organizacja ewidencji i dokumentacji rozrachunków podmiotu gospodarczego w świetle jego potrzeb informacyjnych - Dominika Rubaj, Natalia Rubaj 111
7.1. Prowadzenie działalności gospodarczej - pojęcie i istota 112
7.2. Ewidencja i dokumentacja rozrachunków w podmiocie gospodarczym 114
7.2.1. Potrzeby informacyjne zarządzających podmiotem gospodarczym w zakresie rozrachunków 114
7.2.2. Dowody księgowe jako podstawa ewidencji rozrachunków 115
7.2.3. Rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozrachunków 116
7.3. Analiza ewidencji i dokumentacji rozrachunków w danym podmiocie gospodarczym 117
7.3.1. Charakterystyka podmiotu gospodarczego 118
7.3.2. Analiza dokumentacji 120
7.3.3. Analiza rozrachunków 120
Streszczenie/Summary 122
Bibliografia 123

8. Koszty i korzyści z outsourcingu rachunkowości - Alesia Labotskaya, Viktoryia Shmyhina 125
8.1. Istota outsourcingu rachunkowości i ocena jego efektywności 125
8.2. Specyfika outsourcingu rachunkowości w Polsce 129
8.3. Wpływ outsourcingu rachunkowości na metody zarządzania firmą 132
Streszczenie/Summary 135
Bibliografia 136


Część III
Bankowość

9. Postawy konsumentów wobec cyberprzestępczości bankowej - Paweł Socha 139
9.1. Bankowość elektroniczna w Polsce 139
9.2. Nowe zagrożenia - cyberprzestępczość 141
9.3. Postawy konsumentów wobec zjawiska cyberprzestępczości bankowej 143
Streszczenie/Summary 145
Bibliografia 146

10. Private banking w Polsce - Anna Próchniak 147
10.1. Istota private banking 147
10.2. Liczebność klientów zamożnych 148
10.3. Perspektywy private banking w Polsce 151
Streszczenie/Summary 152
Bibliografia 153

11. Wpływ innowacji technologicznych na rozwój usług bankowych - Aleksander Olejko 155
11.1. Informacje o usługach bankowych 155
11.1.1. Rodzaje innowacji w usługach 155
11.1.2. Rozwój usług innowacyjnych i ich wpływ na rynek bankowy 156
11.1.3. Znaczenie nowoczesnych usług dla polskiej bankowości 157
11.2. Innowacje bankowe pozytywne i negatywne 158
11.2.1. Definicja i rodzaje pozytywnych innowacji w usługach bankowych 158
11.2.2. Zdarzenia negatywne wynikające z innowacji w usługach bankowych 159
11.3. Odbiór innowacyjnych usług bankowych w różnych grupach społecznych 160
11.3.1. Spojrzenie na konta bankowe 160
11.3.2. Posiadanie kart płatniczych 161
11.3.3. Postawy ludzi wobec nowych technologii 162
Streszczenie/Summary 163
Bibliografia 164

12. Kontrakty terminowe i opcje - podstawowe cechy i wykorzystanie - Robert Stempkowski 165
12.1. Instrumenty pochodne 165
12.2. Kontrakty terminowe 167
12.3. Opcje 168
12.4. Instrumenty pochodne w rzeczywistości gospodarczej 170
12.4.1. Hedging 170
12.4.2. Obroty na GPW 171
Podsumowanie 172
Streszczenie/Summary 172
Bibliografia 173

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »