Rachunkowość finansowa. Teoria, przykłady, zadania - Ewa Wanda Maruszewska

Rachunkowość finansowa. Teoria, przykłady, zadania

Ewa Wanda Maruszewska

44,89 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo MT Biznes
ISBN 978-83-8175-042-4
Data wydania 16 marca 2018
Język: Polski
Liczba stron: 221
Rozmiar pliku: 8,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 221
Rozmiar pliku: 18 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
44,89 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, łącząc treści o charakterze teoretycznym z przykładami zadań. Dzięki temu może służyć zarówno jako podręcznik akademicki, jak i do samodzielnej nauki.

Zawiera treści teoretyczne ilustrowane licznymi przykładami liczbowymi, zadania do samodzielnego rozwiązania oraz ich rozwiązania. Każdy rozdział kończy się pytaniami otwartymi, problemami dyskusyjnymi oraz zadaniami.

Autorki koncentrują się na zagadnieniach typowych dla mniejszych firm, przy zachowaniu pełnego zakresu treści niezbędnych do pogłębiania wiedzy z dziedziny rachunkowości finansowej. Osiągają to dzięki prezentowaniu zagadnień dotyczących ewidencji księgowej i wyceny w postaci rozwiązań standardowych oraz rozwiązań uproszczonych. Omawiają także problematykę postaw etycznych w profesji księgowego, ważną z punktu widzenia poszukiwania przez firmy, także te mniejsze, zewnętrznych źródeł finansowania na rynkach kapitałowych. Autorki są profesorami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Rachunkowość finansowa jako podsystem rachunkowości

1.1. Istota rachunkowości

1.2. Struktura funkcjonalna rachunkowości

1.3. Metody stosowane w systemie rachunkowości

1.4. Organizacja rachunkowości i formy księgowości

1.5. Wykonywanie zawodu księgowego

1.6. Znaczenie etyki w rachunkowości

1.7. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 2. Charakterystyka majątku i źródeł jego finansowania w ujęciu bilansowym

2.1. Pojęcie majątku w systemie rachunkowości

2.2. Źródła finansowania majątku

2.3. Majątek i źródła jego finansowania w bilansie

2.4. Pojęcie operacji gospodarczych i ich wpływ na wartość pozycji bilansowych

2.5. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 3. Regulacje prawne i zasady rachunkowości finansowej

3.1. Międzynarodowe i krajowe prawo rachunkowości

3.2. Prawo o rachunkowości a prawo podatkowe

3.3. Zasady rachunkowości

3.4. Wycena w rachunkowości

3.5. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych

3.6. Wymogi formalne prowadzenia ksiąg rachunkowych

3.7. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 4. Ewidencja księgowa

4.1. Pojęcie, klasyfikacja oraz funkcjonowanie kont

4.2. Podstawowe zasady funkcjonowania kont aktywnych i pasywnych

4.3. Konta wynikowe

4.4. Konta syntetyczne i analityczne jako szczególny przypadek podzielności… poziomej kont

4.5. Konta aktywno-pasywne

4.6. Konta podstawowe i korygujące jako przykład podzielności pionowej

4.7. Poprawianie błędów księgowych

4.8. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 5. Układy ewidencyjne kosztów

5.1. Istota rachunku kosztów

5.2. Klasyfikacje kosztów

5.3. Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej

5.4. Koszty rozliczane w czasie

5.5. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 6. Rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej

6.1. Rozliczanie kosztów pośrednich

6.2. Koszt wytworzenia produktu jako parametr wyceny

6.3. Istota i metody kalkulacji kosztów

6.4. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 7. Ewidencja i wycena materiałów

7.1. Istota i klasyfikacja materiałów

7.2. Dokumentacja i ewidencja materiałów

7.3. Sprzedaż materiałów

7.4. Wycena bilansowa materiałów

7.5. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 8. Wynik finansowy – elementy, metody i warianty ustalania

8.1. Istota i postacie wyniku finansowego

8.2. Elementy i etapy ustalania wyniku finansowego

8.3. Przychody rozliczane w czasie a wynik finansowy

8.4. Metody i warianty ustalania wyniku finansowego

8.5. Wynik finansowy jako element kapitałów (funduszy) własnych

8.6. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 9. Sprawozdawczość finansowa

9.1. Polityka rachunkowości a rachunkowość kreatywna

9.2. Inwentaryzacja jako element prac przygotowujących… do sporządzenia sprawozdania finansowego

9.3. Zakres oraz wymogi formalne sprawozdania finansowego

9.4. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej małych jednostek

9.5. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w sprawozdaniu finansowym

9.6. Zakres odpowiedzialności etycznej w sprawozdawczości finansowej

9.7. Zakres odpowiedzialności prawnej służb rachunkowości

9.8. Pytania sprawdzające. Zadania

Rozdział 10. Rozwiązania zadań

Bibliografia

Załączniki

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »