Public Relations w bankach wirtualnych - Michał Macierzyński

Public Relations w bankach wirtualnych

Michał Macierzyński

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-486-4
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 259
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka Public relations w bankach wirtualnych to pionierska, nie tylko na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy obejmuje aktualną pro­blematykę funkcjonowania i komunikowania się z otoczeniem zdematerializowanych instytucji finansowych. W przystępny sposób przybliża specyfikę funkcjonowania banków wirtualnych i korzyści, jakie przynosi strategiczne wykorzystanie w ich działalności public relations.
Książka ta adresowana jest przede wszystkim do specjalistów zajmujących się problematyką public relations, a także finansistów, bankowców, pracow­ników naukowych i studentów. Poruszone zagadnienia powinny również zainteresować wszystkich użytkowników bankowości internetowej i osoby zainteresowane wpływem internetu na nowoczesną gospodarkę.

Spis treści

Wprowadzenie


Rozdział 1. Konkurencja na rynku usług bankowych
1.1. Istota konkurencji na rynku bankowym

1.1.1. Regulowany charakter rynku usług bankowych
1.1.2. Konkurencja oligopolistyczna na rynku bankowym
1.1.3. Wyznaczniki natężenia konkurencji na rynku usług bankowych ....
1.2. Zmiany w otoczeniu rynkowym sektora bankowego
1.2.1. Wpływ deregulacji, liberalizacji i rozwoju technologii
1.2.2. Konkurencja ze strony niebankowych instytucji finansowych
1.3. Przewaga konkurencyjna banku i jego pozycja na rynku
1.3.1. Pojęcie i cechy przewagi konkurencyjnej
1.3.2. Źródła przewagi konkurencyjnej banków
1.3.3. Podstawowe strategie konkurencji banków
1.4. Komunikacja marketingowa w budowie przewagi konkurencyjnej w bankowości
1.4.1. Przesłanki rozwoju orientacji marketingowej w bankach
1.4.2. Znaczenie strategii marketingowej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku
1.4.3. Miejsce public relations w strategii marketingowej banku
1.4.4. Rola public relations i internetu w budowaniu długookresowej przewagi nad konkurencją
1.4.5.Rola public relations w budowaniu zaufania do instytucji finansowych..

Rozdział 2. Bankowość wirtualna
2.1. Istota i pojęcie bankowości internetowej i wirtualnej
2.1.1. Geneza rozwoju bankowości wirtualnej
2.1.2. Pojęcie bankowości internetowej i wirtualnej
2.1.3. Podział banków detalicznych ze względu na wykorzystanie internetu
2.2. Fazy rozwoju bankowości internetowej
2.2.1. Charakterystyka faz rozwoju bankowości internetowej
2.2.2. Główne cechy poszczególnych faz
2.3. Bariery rozwoju bankowości internetowej
2.4. Dystrybucja elektronicznych usług bankowych
2.5. Najbardziej popularne elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych ..
2.5.1. Internet
2.5.2. Bankomaty
2.5.3. Telefoniczne linie bankowe (phone banking)
2.5.4. Home-banking
2.5.5. Bankowość mobilna
2.6. Efektywność bankowości wirtualnej i internetowej
2.7. Przyszłość bankowości wirtualnej
2.8. Banki wirtualne w Polsce
2.8.1. mBank
2.8.2. Volkswagen Bank direct
2.8.3. Inteligo

Rozdział 3. Public relations w bankowości
3.1. Istota public relations
3.2. Funkcje i cele public relations bankowego
3.3. Zarządzanie procesem komunikacji w banku
3.4. Wizerunek banku jako przedmiot oddziaływania public relations
3.5. ePR w bankowości
3.6. Etyczne i prawne aspekty public relations w bankowości

Rozdział 4. Public relations polskich- banków wirtualnych
4.1. Zarządzanie działaniami public relations w bankach wirtualnych
4.2. Corporate identity w bankowości wirtualnej w Polsce
4.3. Najważniejsze techniki public relations w badanych bankach wirtualnych..
4.3.1. Komunikacja wewnętrzna
4.3.2. Komunikacja zewnętrzna
4.3.2.1. Współpraca z dziennikarzami i redakcjami
4.3.2.2. Analiza rezonansu medialnego w świetle badań własnych
4.3.2.3. Oddziaływanie na konsumentów i klientów
4.3.2.4. Oddziaływanie na pozostałe części otoczenia
4.4. Działalność sponsorska badanych banków wirtualnych
4.5. Zarządzanie kryzysowe w bankowości wirtualnej

Rozdział 5. Banki wirtualne w Polsce w ocenie ich klientów w latach 2004-2006.
5.1. Zakres badań i charakterystyka próby badawczej
5.2. Wykorzystanie bankowości internetowej ze względu na czynniki zewnętrzne ..
5.3. Działania PR banków w opinii klientów
5.3.1. Podstawowe cele badań
5.3.2. Elementy wpływające na wizerunek banku, będące poza bezpośrednim oddziaływaniem PR
5.3.3. Elementy wpływające na wizerunek i CI banku
5.3.4. Ocena przez klientów elementów komunikacji banku, będących pod wpływem jego działań PR
5.3.5. Ocena przez klientów działań public relations podejmowanych przez banki
5.3.6. Ocena przez klientów działań public relations z punktu widzenia wizerunku banków
5.3.7. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »