Psychologia dla coachów - Maciej Świeży

Psychologia dla coachów

Maciej Świeży

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-072-7
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 236
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera przegląd koncepcji i wyników badań pomocnych w pracy każdego coacha. Przedstawione w książce informacje pozwalają zrozumieć mechanizm działania narzędzi coachingowych, stosować je w odpowiednich okolicznościach, krytycznie oceniać lub modyfikować odpowiednio do potrzeb.

Czytelnik znajdzie tu cenne wskazówki, jak wspierać klientów:

  • w podtrzymywaniu motywacji i podejmowaniu wyzwań;
  • w uczeniu się i twórczym podejściu do przeszkód;
  • w budowaniu bardziej trafnego obrazu własnej osoby;
  • w rozumieniu i kierowaniu własnymi emocjami;
  • w zmianie przekonań i schematów na bardziej użyteczne.

Autor opisuje inspirowane wiedzą psychologiczną sesje coachingowe, ilustrując je fragmentami przykładowych rozmów. Podpowiada również, w jaki sposób rozstrzygnąć, czy zgłaszająca się osoba jest właściwym klientem do pracy coachingowej, czy też powinna zostać skierowana do terapeuty.

Adresaci:
Publikacja skierowana jest do doświadczonych praktyków, a także do uczestników kursów coachingowych, którzy chcieliby rozszerzyć i uporządkować swoją wiedzę.

Opracowanie stanowi rozwinięcie książki Psychologia dla coachów wydanej przez autora w 2017 r.

Spis treści

Rozdział 1. Coaching i psychologia ...................................................................... 7

1. Rozumienie coachingu ................................................................... 9

2. Psychologia jako źródło podstaw dla modelu coachingowego ........ 11

3. Psychologia jako źródło wiedzy użytecznej dla coachów ................. 30

Rozdział 2. Psychologia w coachingu operacyjnym: defi niowanie celów,

podtrzymywanie motywacji i twórcze podejście do problemów ......... 42

1. Defi niowanie celów i dążenie do ich realizacji ................................ 44

2. Wspieranie samokontroli i wytrwałości .......................................... 52

3. Stwarzanie przestrzeni dla motywacji autonomicznej ..................... 61

4. Zmiana strategii działania: wycieczka w stronę psychologii

twórczości ..................................................................................... 71

Rozdział 3. Psychologia w coachingu kompetencyjnym: organizacja procesu

uczenia się ......................................................................................... 84

1. Rozwijanie samoświadomości: identyfi kacja obszarów

do rozwoju .................................................................................... 86

2. Organizacja procesu uczenia się umiejętności ................................. 99

3. Uczenie się jako zmiana nawyków ................................................. 111

4. Uczenie się z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego ............. 116

Rozdział 4. Coaching psychologiczny: praca z emocjami klientów ....................... 125

1. Podstawowe charakterystyki emocji ............................................... 129

2. Inteligencja emocjonalna ................................................................ 135

3. Rola coacha we wspieraniu zarządzania emocjami ......................... 148

Rozdział 5. Psychologia w coachingu psychologicznym: osobowość,

samoocena i zmiana schematów ......................................................... 157

1. Podstawowe pytania w psychologii osobowości ............................. 159

2. Zmiana osobowości w coachingu: praca ze schematami ................. 178

3. Myślenie o sobie, schematy Ja i samoocena .................................... 192

Dodatek 1. Kiedy coaching nie pomoże? Kwalifi kowanie klientów

do pracy coachingowej ...................................................................... 205

1. Ograniczenia coachingu i kompetencji coachów ............................ 207

2. Ocena możliwości podjęcia coachingu ........................................... 209

3. Rezygnacja z coachingu i dalsze kroki ............................................ 213

Dodatek 2. Uczenie się z głową. Jak czytać teksty psychologiczne z perspektywy

praktyka? .......................................................................................... 215

Literatura cytowana ............................................................................................. 229

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »