Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021 - Opracowanie zbiorowe

Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021

Opracowanie zbiorowe

79,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8137-910-6
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 172
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
79,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Początek roku przynosi podatnikom i pracodawcom liczne zmiany. W samej ustawie o PIT zmiany zostały wprowadzone przez dziewięć ustaw nowelizujących. Zmiany w ustawie o CIT zostały wprowadzone ośmioma ustawami. W sumie w przepisach podatkowych zmiany objęły ponad 100 zagadnień. Przewodnik to najlepsza metoda na uzyskanie kompleksowej informacji, jak zmienią się rozliczenia podatkowe, rachunkowe, pracownicze i ubezpieczeniowe w 2021 r.
Dla wygody Czytelników Przewodnik zawiera również tabelaryczne zestawienia zmian w poszczególnych ustawach.

W przepisach podatkowych zmiany dotyczą m.in.:
• wprowadzenia tzw. estońskiego CIT,
• zwiększenia liczby podatników uprawnionych do stosowania stawki 9%,
• wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych,
• uszczelnienia przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i opodatkowania dochodów z dywidend,
• ograniczenia możliwości rozliczania strat,
• dostosowania amortyzacji podatkowej do rachunkowej,
• ograniczenia optymalizacji amortyzacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z CIT,
• doprecyzowania przepisów o limitowaniu kosztów finansowania dłużnego,
• zwiększenia obowiązków w zakresie cen transferowych.
UWAGA! Rewolucyjne zmiany zostały wprowadzone w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej.
W 2021 r. w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym:
• podniesiono limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 mln euro oraz limit przychodów uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu do 200 tys. euro,
• zniesiono zakaz stosowania opodatkowania ryczałtowego w odniesieniu do niektórych form działalności,
• obniżono stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
• umożliwiono stosowanie opodatkowania kartą podatkową także w przypadku prowadzenia takiej działalności przez małżonka.
Zmiany w VAT dotyczą m.in.:
• zasad korygowania faktur (wprowadzenia regulacji zasad korygowania faktur „in plus” i rezygnacji z potwierdzania korekty „in minus”),
• stosowania stawki 0% przy eksporcie (wydłużenia terminu wywozu towarów do 6 miesięcy),
• wprowadzenia możliwości stosowania wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym,
• wydłużenia terminu, w jakim dopuszczalne jest odliczanie VAT naliczonego na bieżąco,
• wprowadzenia możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
• zwiększenia limitu na prezenty o małej wartości do 20 zł,
• rozszerzenia ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU i ograniczenia ochrony, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
• płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych,
• mechanizmu podzielonej płatności – w zakresie wypłat z rachunku VAT na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT,
• wykazu podatników VAT w zakresie ochrony danych osobowych,
• przepisów w zakresie stawek VAT

W 2021 r. wchodzi w życie również kilka ważnych zmian w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych. Dotyczą one:
• minimalnego wynagrodzenia i świadczeń od niego zależnych w 2021 r.,
• nowego obowiązku raportowania do ZUS w sprawie zawartych umów o dzieło,
• stosowania programu PPK dla sfery budżetowej oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 20 osób,
• ustalania kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzeń.

Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych ustawach. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Dzięki temu Czytelnik może:
● łatwo umiejscowić przepisy, które zostały zmienione,
● dowiedzieć się, na czym polegają wprowadzone w nich zmiany,
● zapoznać się ze wstępną oceną skutków tych zmian.


ATUTY PUBLIKACJI:
Kompleksowy komentarz do najnowszych zmian z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i ZUS. Przewodnik zawiera również tabelaryczne zestawienia zmian w poszczególnych ustawach