Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej - Kamil Śmiechowski

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi. Tom 1. Historia i tożsamość miasta przemysłowego. Zbiór studiów z okazji 200 lat Łodzi przemysłowej

Kamil Śmiechowski

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-828-3
Data wydania 11 luty 2022
Język: Polski
Liczba stron: 271
Rozmiar pliku: 8,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Mija właśnie 200 lat, od kiedy Łódź przeistoczyła się z zapomnianego miasteczka w osadę przemysłową, która miała z czasem wyrosnąć na największy ośrodek włókiennictwa w tej części Europy. Jubileusz ten stał się podstawą do zorganizowania debaty naukowej nad historią przemysłową i przyszłością naszego miasta, a pokłosiem cyklu spotkań zorganizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich w roku jubileuszowym jest niniejsza publikacja.

W podtekście debaty postawiliśmy sobie kilka pytań. Jak przemysłowa przeszłość determinuje przyszłość? W jaki sposób jest ona przenoszona do przyszłości? Jak wygląda pamięć społeczna i pisana? Jaką rolę odgrywa stereotyp i co z tego wynika dla przyszłości miasta?

Nie jest to całkiem spójna narracja, ale nie jest to także celem publikacji, bowiem spoglądając na miasto z różnych perspektyw chcieliśmy, aby każde spojrzenie odbywało się poprzez pryzmat dyscypliny naukowej autora. Dzięki temu uważamy, że prezentujemy – tak potrzebne – nowe, interdyscyplinarne podejście do studiów miejskich i przekazujemy bogatszą wiedzę mieszkańcom Łodzi i wszystkim zainteresowanym jej rozwojem.

Spis treści

Tadeusz Markowski, Kamil Śmiechowski — Słowo wstępne 7

Rozdział 1. Historie 13

Przemysław Żurawski vel Grajewski — Geneza łódzkiego okręgu przemysłowego 15

Jarosław Kita — Uwarunkowania gospodarcze i społeczne rozwoju Łodzi w XIX–XX wieku (do 1945 r.) 41

Krzysztof Lesiakowski — Uwarunkowania społeczno-polityczne i gospodarcze modernizacji przemysłu Łodzi w okresie PRL 83

Marta Sikorska — Miasto włókniarek. Historia Łodzi z perspektywy kobiet 105

Rozdział 2. Narracje wielokulturowej Łodzi 123

Monika Kucner — Obraz Łodzi w niemieckim felietonie w XIX i na początku XX wieku 125

Anna Warda — Obraz Łodzi w felietonach rosyjskojęzycznej gazety „Łodzinskij Listok” 135

Dariusz Dekiert — „I tęskny mych pieśni byt!”. Żydowska literatura religijna w Łodzi w okresie międzywojennym 149

Krystyna Radziszewska — Łódzka awangarda jidysz 163

Rozdział 3. Tożsamości 177

Elżbieta Umińska-Tytoń — O tożsamości Łodzi w świetle języka mieszkańców 179

Julia Sowińska-Heim — Rola oddolnych inicjatyw artystycznych w procesie zachowania miejskiej tożsamości oraz rewitalizacji łódzkiego poprzemysłowego dziedzictwa architektonicznego 193

Paulina Bunio-Mroczek — Nowi mieszkańcy nowego centrum. Gentryfikatorzy w Łodzi 205

Jolanta Wojciechowska — Historyczno-geograficzne czynniki kształtujące lokalną tożsamość – na przykładzie osiedla Andrzejów położonego na peryferiach Łodzi 227

Kamil Śmiechowski — Historyczne dziedzictwo a tożsamość współczesnej Łodzi. Wyzwania w procesie regeneracji miasta 247

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »