Przestępstwo zmuszania - Marek Mozgawa

Przestępstwo zmuszania

Marek Mozgawa

118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-799-2
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 541
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
118,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera interdyscyplinarne omówienie problematyki przestępstwa zmuszania, w tym rozważania dogmatyczne, kryminologiczne, psychologiczne oraz prawnoporównawcze.

Analiza przepisów kodeksu karnego penalizujących zmuszanie (bądź czynów zabronionych, w przypadku których zmuszanie występuje jako ich znamię) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi m.in.:
• przestępstwa zmuszania jako formy przemocy w rodzinie;
• zagadnień prawnoporównawczych;
• przestępstwa zmuszania dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej;
• odpowiedzialności wykroczeniowej za skłanianie do żebractwa;
• statystycznego obrazu przestępstwa zmuszania;
• aspektów psychologicznych przestępstwa zmuszania.

Opracowanie jest przeznaczone dla przedstawicieli zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz Policji i straży miejskiej. Będzie przydatne pracownikom naukowym oraz studentom wydziałów prawa, psychologii, socjologii jako literatura uzupełniająca.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 9

Wstęp  | str.  13

Andrzej Wrzyszcz

Karalność zmuszania w prawie obowiązującym na ziemiach polskich do pierwszych lat II Rzeczypospolitej  | str.  15

Katarzyna Nazar

Ewolucja ujęcia zmuszania w polskim ustawodawstwie karnym w latach 1932–1997  | str.  33

Joanna Piórkowska-Flieger

Analiza ustawowych znamion przestępstwa z art. 191 § 1 k.k.  | str.  51

Marek Mozgawa

Zmuszanie przy użyciu przemocy pośredniej (art. 191 § 1a k.k.)  | str.  75

Piotr Kardas

Przestępstwo wymuszenia zwrotu wierzytelności (art. 191 § 2 k.k.)  | str.  100

Wiesław Kozielewicz

Kształtowanie się linii orzeczniczej Sądu Najwyższego odnośnie do wykładni znamion przestępstwa zmuszania  | str.  121

Paweł Daniluk

Przemoc wobec osoby a przemoc innego rodzaju (uwagi na tle art. 191 § 1 i 1a k.k.)  | str.  138

Aneta Michalska-Warias

Artykuł 191 k.k. – problematyka zbiegu przepisów i przestępstw  | str.  167

Piotr Poniatowski

Przestępstwo stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 § 2 i 3 k.k.)  | str.  181

Zuzanna B. Gądzik, Damian Szeleszczuk

Przestępstwo zmuszania uczestników postępowania (art. 245 k.k.)  | str.  209

Aleksandra Nowosad

Przestępstwo naruszenia swobody głosowania (art. 250 k.k.)  | str.  239

Patrycja Kozłowska-Kalisz

Przestępstwo stosowania przemocy lub groźby bezprawnej przez żołnierza w celu zmuszenia przełożonego do przedsięwzięcia albo zaniechania czynności służbowej (art. 346 k.k.)  | str.  287

Jacek Sobczak

Przestępstwo zmuszania dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej (art. 43 pr. pras.)  | str.  309

Krzysztof Wala

Odpowiedzialność wykroczeniowa za skłanianie do żebractwa (art. 104 k.w.)  | str.  329

Marek Kulik

Ustawowe uregulowanie zmuszania w wybranych państwach europejskich i postsowieckich  | str.  364

Sofia Lykhova

Zmuszanie jako sposób popełniania przestępstw w prawie karnym Ukrainy  | str.  393

Volodymyr Burdin, Iryna Sen, Mykola Senko

Zmuszanie jako cel popełniania przestępstw według ukraińskiego kodeksu karnego  | str.  410

Magdalena Budyn-Kulik

Psychologiczne aspekty zmuszania  | str.  426

Monika Płatek

Opresyjna kontrola. Brak precyzji czy woli ścigania. Refleksja kryminologiczna  | str.  447

Grzegorz Wrona

Przestępstwo zmuszania jako forma przemocy w rodzinie  | str.  488

Konrad Buczkowski, Paweł Bachmat

Przestępstwo zmuszania (art. 191 k.k.) w świetle danych statystycznych  | str.  500

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »