Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. - Maja Klubińska

Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k.

Maja Klubińska

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7351-7
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 388
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 388
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Celem zawartej w publikacji szczegółowej analizy przepisów kodeksu karnego odnoszących się do przestępstwa oszustwa gospodarczego jest znalezienie rozwiązań dla możliwie największej liczby problemów, jakie mogą pojawić się przy stosowaniu tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu została przedstawiona ocena zasadności wprowadzenia i dalszego utrzymywania w polskim porządku prawnym statuowanych przez nie zakazów karnoprawnych.

Autorka omawia społeczno-gospodarcze uwarunkowania kryminalizacji oszustwa gospodarczego oraz przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego analizowanych przepisów. W publikacji zaprezentowano również, odnoszące się do tego przestępstwa, regulacje przyjęte w czeskim, niemieckim i angielskim prawie karnym.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, pracowników naukowych, a także osób zaangażowanych w proces legislacyjny.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 15
Rozdział 1 Kryminalizacja oszustwa gospodarczego w polskim ustawodawstwie karnym - zagadnienia podstawowe 23
1.1. Uwagi ogólne 23
1.2. Kształtowanie się ustawowych znamion oszustwa gospodarczego w polskim ustawodawstwie karnym 27
1.3. Uzasadnienie wprowadzenia przepisów kryminalizujących oszustwo gospodarcze do polskiego porządku prawnego - przegląd stanowisk 44
1.3.1. Motywy ustawodawcy 44
1.3.2. Poglądy doktryny 53
1.4. Społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania kryminalizacji oszustwa gospodarczego 56
1.4.1. Okres przed transformacją gospodarczą 56
1.4.2. Okres od rozpoczęcia transformacji gospodarczej 68
1.4.3. Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich 113
Rozdział 2 Oszustwo gospodarcze w prawie karnym wybranych państw 121
2.1. Zagadnienia wprowadzające 121
2.2. Oszustwo gospodarcze w niemieckim prawie karnym 122
2.3. Oszustwo gospodarcze w czeskim prawie karnym 137
2.4. Oszustwo gospodarcze w angielskim prawie karnym 147
Rozdział 3 Przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. 161
3.1. Uwagi wprowadzające 161
3.2. Rodzajowy przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. 174
3.3. Indywidualny przedmiot ochrony przepisów art. 297 § 1 i 2 k.k. 193
Rozdział 4 Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego 196
4.1. Uwagi ogólne 196
4.2. Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. 199
4.2.1. Zachowanie się sprawcy i środki popełnienia czynu 199
4.2.2. Przedmioty czynności wykonawczej 217
4.2.3. Okoliczności modalne 263
4.2.4. Skutek 265
4.3. Strona przedmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 2 k.k. 269
4.3.1. Zachowanie się sprawcy 269
4.3.2. Przedmioty czynności wykonawczej 270
4.3.3. Okoliczności modalne 273
4.3.4. Skutek 275
Rozdział 5 Podmiot i strona podmiotowa oszustwa gospodarczego 276
5.1. Uwagi ogólne 276
5.2. Podmiot oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. 285
5.3. Podmiot oszustwa gospodarczego z art. 297 § 2 k.k. 290
5.4. Strona podmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297 § 1 k.k. 295
5.5. Strona podmiotowa oszustwa gospodarczego z art. 297
§ 2 k.k. 300
Rozdział 6 Czynny żal z art. 297 § 3 k.k. 302
6.1. Uwagi ogólne 302
6.2. Czynny żal z art. 297 § 3 k.k. - szczegółowa charakterystyka 305
Rozdział 7 Ochrona przed zachowaniami wypełniającymi znamiona oszustwa gospodarczego zapewniana przez inne przepisy prawa karnego 315
7.1. Uwagi wprowadzające 315
7.2. Sankcje karne 316
7.3. Oszustwo klasyczne 322
7.4. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 331
7.5. Pozostałe zagadnienia 337
Podsumowanie 341
Bibliografia 349
Wykaz aktów prawnych 371
Orzecznictwo 383
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »