Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna - Jolanta Grotowska-Leder

Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Perspektywa socjologiczna

Jolanta Grotowska-Leder

28,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-482-2
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
28,50 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka jest zbiorem poświęconym przemianom społecznym we współczesnej Polsce i ich konsekwencjom, widzianym z perspektywy socjologicznej. Część I (Kapitał społeczny, więzi społeczne) zawiera omówienia takich kwestii, jak: kapitał kulturowy – czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre’a Bourdieu; intymne oraz prywatne granice związku kobiety i mężczyzny; rodzina – sfera racjonalnych działań (wyborów) Polaków; wielodzietność po polsku – między nadzieją a poczuciem niemocy. Część II (Konsekwencje transformacji – wybrane problemy i procesy) obejmuje rozdziały poświęcone: zmarginalizowaniu młodości (przyczynom zjawiska i możliwościom przeciwdziałania) na podstawie badań w województwie lubelskim); studentom łódzkich uczelni i ich emocjom towarzyszącym przejściu z systemu edukacji na rynek pracy; bezrobociu w rodzinie a problemowi dziedziczenia biedy; wsi współczesnej w tyglu przemian społeczno-ekonomicznych. Część III (Doświadczanie sportu przez współczesnych Polaków) ilustruje m.in. wielowymiarową kulturę „post-hooligańską”, poszukując tożsamości ruchu kibicowskiego; egalitaryzm sportu amatorskiego na przykładzie polskiego ruchu biegowego; problemy niepełnosprawnych sportowców, widziane w krzywym zwierciadle życia społecznego. Część IV (Badanie zjawisk społecznych – wybrane aspekty) przynosi opis zastosowania metody Social Network Analysis w badaniach społecznych oraz przybliża praktyczne zastosowanie badań jakościowych w badaniu zjawiska prostytucji.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I. Kapitał społeczny, więzi społeczne

Monika Dorota Adamczyk, Kapitał kulturowy jako czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre’a Bourdieu

Mariola Bieńko, Intymne oraz prywatne granice związku kobiety i mężczyzny

Lucyna Prorok Rodzina jako sfera racjonalnych działań (wyborów) Polaków

Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Wielodzietność po polsku – między nadzieją a poczuciem niemocy

Część II. Konsekwencje transformacji – wybrane problemy i procesy

Marta Komorska, Zmarginalizowana młodość. Przyczyny zjawiska i możliwości przeciwdziałania w województwie lubelskim

Lucyna Motylewicz, Studenci łódzkich uczelni o emocjach towarzyszących przejściu z systemu edukacji na rynek pracy

Anna Żelazna-Blicharz, Bezrobocie w rodzinie a problem dziedziczenia biedy

Krystyna Leśniak-Moczuk, Wieś współczesna w tyglu przemian społeczno-ekonomicznych

Część III. Doświadczanie sportu przez współczesnych Polaków

Radosław Kossakowski, Wielowymiarowa kultura „post-hooligańska”? W poszukiwaniu tożsamości ruchu kibicowskiego

Jakub Ryszard Stempień, Egalitaryzm sportu amatorskiego? Przykład polskiego ruchu biegowego

Jakub Niedbalski, „Ci wspaniali ludzie zmagają się z losem” – niepełnosprawni sportowcy w krzywym zwierciadle życia społecznego

Część IV. Badanie zjawisk społecznych – wybrane aspekty

Monika Sas-Tomczyk, Zastosowanie metody Social Network Analysis w badaniach społecznych

Izabela Ślęzak, Zjawisko prostytucji w praktyce badań jakościowych

 

Noty o autorach

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »