Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza - praca zbiorowa

Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza

praca zbiorowa

10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 97883-242-1936-0
Data wydania 1 stycznia 2007
Język: Polski
Liczba stron: 470
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tom ten jest pokłosiem przygotowanej na Uniwersytecie Wrocławskim konferencji naukowej poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza. Chcieliśmy, aby nad Różewiczem zastanowili się uczeni z różnych pokoleń i ośrodków uniwersyteckich, preferujący - co istotne - zróżnicowane metody opisu. Omawianą  podczas obrad wielość i wielorakość różewiczologicznej problematyki spróbowaliśmy uporządkować według trzech zagadnień.

Na początek wybraliśmy t e k s t.  Tekst Różewicza pozostaje bowiem kwestią sporną już u swych podstaw. W późnej twórczości poety pojawia się nawet podwójny oryginał. A utwory wydane w ciągu dziesięcioleci wcześniejszych poniekąd przestają być pewnikiem.

Tekstem, poprzez tekst wchodzi Różewicz w k u l t u r ę. Pisarstwo jego istnieje i znaczy wśród mnogości jej przejawów i języków. Autor podejmuje wątki filozoficzne, estetyczne, ideologiczne...

Istniejąc w kulturze i przemawiając jej językiem, indywidualizowanym we własnym pisarstwie, Różewicz sytuuje się wobec i n n y c h. Przede wszystkim innych pisarzy, z którymi łączy się w relacjach międzytekstowych, ale w inności określa się także Różewiczowski bohater i podmiot.

 

Spis treści

RÓŻEWICZ A TEKST

TOMASZ KUNZ - "Próba nowej całości". Tadeusz Różewicz poetyka totalna

STANISŁAW JAWORSKI - Skreślenia - gry tekstowe Tadeusza Różewicza

ANDRZEJ SKRENDO - Przepisywanie Różewicza

Piotr Michałowski - Między aforyzmem a kolażem

IRENA GÓRSKA - Korekcja jako problem retoryczny i estetyczny w twórczości Tadeusza Różewicza

ANNA KRAJEWSKA - Dyskurs dramatyczny w twórczości Tadeusza Różewicza

ANDRZEJ NIEWIADOMSKI - Milczenie, "poezja" i róża. O granicach dyskursu metapoetyckiego Tadeusza Różewicza

DOROTA WOJDA - "Tarcza z pajęczyny". Mimesis Różewicza jako naśladowanie twarzy

JERZY MADEJSKI - "Muszę to napisać". Dziennik w twórczości  Tadeusza Różewicza

TOMASZ MIZERKIEWICZ - Trzy koncepcje komizmu w poezji Tadeusza Różewicza

STANISŁAW BURKOT - Postmodernistyczne nieporozumienie

RÓŻEWICZ A KULTURA

MICHAŁ JANUSZKIEWICZ - Różewicz-nihilista

DANUTA KüNSTLER - LANGNER - Czekanie na Koheleta. Jak Tadeusz Różewicz objaśnia przemijanie (na podstawie Wyjścia)

MICHAŁ MRUGALSKI - Non-stop-Acheron. Raport o stanie śmierci w latach 60. według Różewicza

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK - Od Drzwi w murze do Wyjścia. Tropem "metafizycznych

furtek" Tadeusza Różewicza

EWA CYBULSKA - "Starzy łowcy motyli": cielesność widziana oczami starych poetów (Na oczy nieznajomej T. Różewicza i Uczciwe opisanie samego siebie... Cz.Miłosza wobec tradycji)

JOANNA ORSKA - Płeć duszyczki: dlaczego nie można mówić o feminizmie Białego małżeństwa?

DARIUSZ SZCZUKOWSKI - Tadeusza Różewicza  język pragnienia

KRZYSZTOF UNIŁOWSKI - Ocalony a pop. Tadeusza Różewicza potyczki z kulturą masową

URSZULA GLENSK - Poeta w płaszczu z gazety

MARCIN RYCHLEWSKI - Różewicz jako guru kontrkultury?...

MAŁGORZATA LISECKA - "Napełniły mnie harmonie żywe" Motywy muzyczne w poezji Tadeusza Różewicza

 

RÓŻEWICZ A INNI

JACEK ŁUKASIEWICZ - Inni ludzie w wierszach Różewicza

WOJCIECH BROWARNY - Prozatorskie "ja" Tadeusza Różewicza (trzy przypadki)

ALEKSANDER FIUT - Dialog niedokończony: Miłosz i Różewicz

MARIAN BIELECKI - Przezwyciężanie Gombrowicza, czyli o tym, jak Tadeusz Różewicz chciał być :silnym poetą"

PAWEŁ MACKIEWICZ - Etapy Różewicza, etapy Wyki

MAGDALENA RABIZO-BIREK - Dialog między Tadeuszem Różewiczem a Adamem Czerniawskim.

ADAM POPRAWA - Joyce u Różewicza

JOANNA ADAMOWSKA  - Poeci wobec historii

MARCIN KUREK - katalońska paralela Tadeusza Różewicza z dodaniem kilku uwag o hiszpańskiej (nie)obecności poety

MIROSŁAWA ZIELIŃSKA - Różewicz na ("polskie") fali. Dwie alternatywne orbity recepcyjne wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza  w Niemczech Zachodnich.

GRZEGORZ HETMAN - Życie, metafora, język - o Różewiczowskich inspiracjach w twórczości poetów polskich debiutujących po 1989 roku

 

Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »