Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej. - Ewa Szczęsna

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej.

Ewa Szczęsna

16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2645-0
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 424
Rozmiar pliku: 13 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Nie ulega wątpliwości, że wraz z tomem „Przekaz digitalny” otrzymujemy nie tylko całość oryginalnie zaprojektowaną i umiejętnie zrealizowaną, ale także wizję nowocześnie uprawianego medioznawstwa budowaną na fundamencie semiotyki.

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski
Katedra Filmu, Telewizji i Nowych  Mediów
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania stanowiące podstawę książki, jak i ona sama mają  nowatorski i oryginalny charakter. O ile bowiem można spotkać, także i w Polsce, publikacje dotyczące ogólnych zagadnień cyberkultury i estetyki nowych mediów, to badania łączące perspektywę semiotyczną, semantyczną i komunikacyjną, wnikliwie analizujące i szeroko zarazem okoliczności wyłaniania się znaczeń w mediach cyfrowych, w zasadzie prawie dotąd nie zaistniały. Kompetentne, wnikliwe i wszechstronne ujęcie podjętej problematyki, aktualność przedstawionych rozważań i brak w polskim kontekście podobnego opracowania nakazują stanowczo rekomendować monografię do jak najszybszego wydania.

Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Uniwersytetu  Łódzkiego

Spis treści

Wstęp
Część pierwsza
W ŚWIECIE ZNAKÓW DIGITALNYCH
I. Znak digitalny. U podstaw nowej semiotyki tekstu – Ewa Szczęsna
1. Specyfika znaku digitalnego
1.1. Wobec zastanych koncepcji
1.2. Materialność i sposób ukazywania się znaków
1.3. Semantyka znaku (i tekstu) a nowe warunkowania dyskursywne
2. Budowa znaku digitalnego: jego dwupoziomowość i wieloaspektowość
2.1. Nowy model struktury znaku
2.2. Poziom użytkowania
2.3. Poziom programowania (znaczników)
2.4. Konfrontacja poziomów. Interakcje, uzgodnienia, rozdźwięki
II. Znak symboliczny w internecie – Marek Kaźmierczak
1. Osobliwości znaków symbolicznych
2. Prosty oraz złożony znak symboliczny
III. Semiotyka hiperłącza – Mariusz Pisarski
1. Problemy z hiperłączem
2. Metasemiotyka hipertekstu według Tiny Schneider
3. Hiperłącze w działaniu: poziom użytkowania
4. Rozszerzanie modelu Hjelmsleva
IV. Graficzny interfejs użytkownika jako zjawisko semiotyczne – Piotr Kubiński
1. Interfejsy – wprowadzenie do tematu
2. Znakowy charakter graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo
3. Jak znaczą znaki interfejsów gier wideo
V. Formy pismo/obraz na stronach WWW. Przegląd – Agnieszka Smaga
VI. Cybersemiotyka. O śladach tekstu w kulturze cybernetycznej – Urszula Pawlicka
1. Kontekst nomadyczności i postmedialności
2. Semiotyka w nowych mediach: cybersemiotyczność
3. Tekst cyfrowy w ujęciu cybersemiotyki
Część druga
WYBRANE ZAGADNIENIA SEMANTYCZNE
I. Semantyka znaku infograficznego – Agnieszka Smaga
II. Problem znaczenia estetycznego w środowisku cyfrowym. U podstaw poetyki semiotycznej i interaktywnej – Ewa Szczęsna
1. Tekstualizacja warstwy przedstawień i działań użytkownika
2. Atomizacja, kinetyzacja i modulowanie jako strategie
znaczeniotwórcze
III. Nowe media – nowe opowieści? Fabułotwórczy potencjał struktur hipertekstowych – Mariusz Pisarski
1. „Nieludzkie” medium zmienia głos nadawcy?
2. Cyfrowe formy opowiadania wczoraj i dziś
3. Rodzaje platform narracyjnych w nowych mediach
3.1. Narracje programowalne i generatywne
3.2. Narracje hipertekstowe i interaktywna fikcja (IF)
3.3. Narracje sieciowe i społecznościowe
3.4. Narracje lokacyjne i wearable computing
4. Nowe fabuły dla hipertekstu?
4.1. Hipertekstowa nośność powtórzeń: nawroty, pętle, ponowne odczytania
4.2. Struktury linkowo-węzłowe i fabuły skonfliktowane
4.3. Struktura ukrytej misji i przetasowania wątków
IV. Relacyjność strukturalno-semantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido) – Urszula Pawlicka
1. Od hiperpowieści Calvina do hiperfikcji Joyce’a
2. Budowa hiperfikcji oraz relacyjność strukturalno-semantyczna
3. Hiperfikcja a teoria możliwych światów
4. Analiza hiperfikcji Matrioszka Dzido
V. Cyfrowe remediacje figur – Ewa Szczęsna
1. Jak badać figury cyfrowe?
2. Klikając na kinetyczną teksturę – miejsca i sposoby kształtowania figur
3. Kinetyczne przekształcenia tekstury (atomizacja, redukcja, adiekcja, permutacja)
VI. Tekstualizacja intymności w Web 2.0 (na przykładzie przedstawień ciąży na stronach serwisu społecznościowego Facebook) – Marek Kaźmierczak
1. Komunikacyjny kapitalizm
2. Serwisy społecznościowe
3. Goffmanowskie inspiracje
4. Przedstawienie intymności w teatrze życia codziennego
Część trzecia
KOMUNIKACJA CYFROWA
I. Między językami, kodami, mediami. Przekład hipertekstowy – teoria i praktyka – Ewa Szczęsna, Urszula Pawlicka, Mariusz Pisarski
1. Przekład cyfrowy i jego formy: digitalizacja, adaptacja digitalna, przekład hipertekstowy, przekłady struktur
2. Adaptacja sieciowa – cechy i przykłady
3. Nowe aspekty adaptacji i translacji tekstu w mediach cyfrowych
3.1. Translacja w warstwie wizualnej i interfejsowej
3.2. Translacja w warstwie kodu i między kodami
II. Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka – Urszula Pawlicka
1. Czy na tych ćwiczeniach jest literatura? Definiowanie literatury cyfrowej
2. Pojmowanie literackości: od ujęć lingwistycznych do komunikacyjnych
3. Literatura cyfrowa a „rozmywanie” literackości
4. Literatura cyfrowa a sztuka cyfrowa – próba wyznaczenia relacji
5. Jak literatura cyfrowa komunikuje swą literackość?
III. Czytelnik/użytkownik jako internetowy recenzent tekstu literackiego – Joanna Szwechłowicz
1. Intertekstualność recenzji blogowej
2. Na tę chwilę nie polecam. Czy blogerzy to recenzenci?
IV. Użytkownik w sieci internetowej – Marek Kaźmierczak
1. W oceanie informacji
2. Ponad nadawcą i odbiorcą
3. Typologia użytkowników
V. Gry publicystyczne jako część dyskursu współczesności – Piotr Kubiński
1. Gry zaangażowane na tle innych gier wideo
2. Gry publicystyczne
3. Studium przypadku – Raid Gaza!
4. Studium przypadku – Save Israel
VI. Wpływ struktury forum na dyskurs internetowy – Joanna Szwechłowicz
1. Forum internetowe – struktura statyczna i dynamiczna?
2. Struktura forum jako determinanta dyskusji
3. Forum a modyfikacje dokonywane przez użytkowników
VII. Dyskurs kształcenia digitalnego. Od komunikacji do perswazji – Ewa Szczęsna
1. Ontologia dyskursu kształcenia digitalnego i jego funkcje
2. Medialne modyfikacje w sferze społecznej sytuacji kształcenia
3. Struktura platformy edukacyjnej
Bibliografia
Spis rycin
Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »