Przejrzyste warunki pracy oraz uprawnienia rodzicielskie. Przewodnik po zmianach w Kodeksie pracy ze wzorami - Krzysztof Baran

Przejrzyste warunki pracy oraz uprawnienia rodzicielskie. Przewodnik po zmianach w Kodeksie pracy ze wzorami

Krzysztof Baran

99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-709-6
Data wydania 14 kwietnia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 105
Rozmiar pliku: 869,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 - Work Life Balance, przejrzyste warunki pracy w UE.

W publikacji omówiono nowe przepisy dotyczące m.in:
- treści, rozwiązywania i zawierania umów o pracę,
- informacji o warunkach zatrudnienia,
- wypowiadania umów o pracę,
- dodatkowych informacji dla pracowników wysłanych do pracy poza granicami Polski,
- dodatkowego zatrudnienia pracownika,
- uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
- zwolnień od pracy i urlopów.

Ebook zawiera niemal trzydzieści wzorów pism z tego zakresu oraz przystępną analizę nowych zagadnień wraz z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz praktycznych przykładów.

Ebook uwzględnia zmiany związane z implementacją do Kodeksu pracy dwóch unijnych regulacji:
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Przepisy wejdą w życie 26 kwietnia 2023 r.

Książka jest przeznaczona dla pracowników działów HR i działaczy związkowych. Może zainteresować również menedżerów, radców prawnych i adwokatów.

Spis treści

O Autorach | str. 5

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I

Komentarze i przykłady | str. 15

 1. Wprowadzenie | str. 15
 2. Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia – co powinny zawierać | str. 16
  1. 2.1. Treść umowy o pracę | str. 16
  2. 2.2. Dodatkowe zatrudnienie | str. 18
  3. 2.3. Informacje przekazywane pracownikowi | str. 19
  4. 2.4. Dodatkowe informacje dla pracowników wysłanych do pracy poza granicami Polski | str. 23
  5. 2.5. Pozostałe zmiany w sferze obowiązków informacyjnych | str. 24
  6. 2.6. Przepisy przejściowe | str. 26
 1. Umowa na okres próbny | str. 26
  1. 3.1. Tło nowelizacji | str. 26
  2. 3.2. Cel zawarcia umowy | str. 27
  3. 3.3. Czas trwania umowy | str. 27
  4. 3.4. Zamiar zawarcia umowy na czas określony | str. 29
  5. 3.5. Ponowne zawarcie umowy | str. 30
  6. 3.6. Rozwiązanie umowy na okres próbny – nowe uprawnienie | str. 32
 1. Wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy – nowe uprawnienie pracownika | str. 33
  1. 4.1. Tło nowelizacji | str. 33
 1. Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę | str. 36
  1. 5.1. Zmiany w zakresie ochrony pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę | str. 36
  2. 5.2. Rozwiązanie umowy na okres próbny – nowe uprawnienie | str. 38
  3. 5.3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – zmiany | str. 39
  4. 5.4. Pracownicy tymczasowi | str. 42
  5. 5.5. Przepisy przejściowe | str. 42
 1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 43
  1. 6.1. Tło nowelizacji | str. 43
  2. 6.2. Szczególna ochrona stosunku pracy w związku z rodzicielstwem | str. 44
  3. 6.3. Urlop macierzyński | str. 47
  4. 6.4. Urlop rodzicielski | str. 47
   1. 6.4.1. Uchylenie przepisów dotyczących składania tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski | str. 48
   2. 6.4.2. Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców | str. 49
   3. 6.4.3. Zmiany w przepisach dotyczących wnioskowania i udzielania urlopu rodzicielskiego | str. 50
   4. 6.4.4. Zmiany w przepisach dotyczących wnioskowania i korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy | str. 51
   5. 6.4.5. Urlop rodzicielski i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie | str. 52
  5. 6.5. Urlop ojcowski | str. 53
  6. 6.6. Urlop wychowawczy i obniżony wymiar czasu pracy | str. 54
  7. 6.7. Urlop opiekuńczy | str. 55
  8. 6.8. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej | str. 57
  9. 6.9. Dni wolne na opiekę nad dzieckiem | str. 59
  10. 6.10. Elastyczna organizacja pracy | str. 59
  11. 6.11. Zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy | str. 61
  12. 6.12. Dopuszczenie do pracy po zakończeniu korzystania z urlopu rodzicielskiego | str. 61
  13. 6.13. Obowiązywanie | str. 62

Rozdział II

Przepisy przejściowe | str. 63

 1. Umowa o pracę i informacja o warunkach zatrudnienia | str. 63
 2. Umowy o pracę na okres próbny | str. 63
 3. Zmiany w wypowiadaniu umów o pracę na czas określony | str. 64
 4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem | str. 65
  1. 4.1. Szczególna ochrona stosunku pracy w związku z rodzicielstwem | str. 65
  2. 4.2. Urlop rodzicielski | str. 66
   1. 4.2.1. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy korzystają z urlopu rodzicielskiego lub jego części | str. 66
   2. 4.2.2. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy złożyli wniosek u udzielenie urlopu rodzicielskiego, ale jeszcze z niego nie korzystają | str. 67
   3. 4.2.3. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są uprawnieni do wykorzystania 16 tygodni urlopu rodzicielskiego (część urlopu rodzicielskiego do wykorzystania w późniejszym terminie) | str. 68
   4. 4.2.4. Pracownicy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy wykorzystali urlop rodzicielski lub byli do niego uprawnieni | str. 68
  3. 4.3. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 69
  4. 4.4. Zatrudnienie w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy | str. 69
  5. 4.5. Urlop ojcowski | str. 70
  6. 4.6. Przepisy przejściowe w sferze ubezpieczeń społecznych | str. 70
   1. 4.6.1. Zasiłek macierzyński | str. 70
   2. 4.6.2. Zasiłek macierzyński w nowej wysokości | str. 70

Rozdział III

Wzory | str. 73

 1. Aneks do umowy o pracę na okres próbny | str. 73
 2. Informacja o zmianie adresu pracodawcy | str. 74
 3. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia | str. 75
 4. Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego | str. 77
 5. Informacja o zmianie warunków zatrudnienia pracownika delegowanego | str. 78
 6. Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia | str. 79
 7. Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia | str. 80
 8. Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowanie działania mającego równoważny skutek z rozwiązaniem umowy o pracę | str. 82
 9. Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowanie działania mającego równoważny skutek z rozwiązaniem umowy o pracę (art. 294 § 4 k.p.) | str. 83
 10. Informacja o możliwości zmiany wymiaru czasu pracy | str. 84
 11. Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej
  (oraz deklaracja o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy: 2 dni albo 16 godzin) | str. 85
 12. Wniosek pracownika o urlop opiekuńczy (w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych) | str. 86
 13. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego (przed przewidywaną datą porodu) | str. 87
 14. Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 88
 15. Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego | str. 89
 16. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego albo jego części | str. 90
 17. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub części urlopu rodzicielskiego | str. 91
 18. Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego | str. 92
 19. Informacja dla pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy | str. 93
 20. Wniosek pracownika wychowującego dziecko, do ukończenia przez nie 8. roku życia, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy | str. 94
 21. Informacja dla pracownika o uwzględnieniu wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy | str. 95
 22. Informacja dla pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o zastosowanie elastycznej organizacji pracy | str. 96
 23. Wniosek pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy o powrót do poprzedniej organizacji pracy | str. 97
 24. Informacja dla pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy wnioskującego o powrót do poprzedniej organizacji pracy o uwzględnieniu wniosku | str. 98
 25. Informacja dla pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy wnioskującego o powrót do poprzedniej organizacji pracy o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku | str. 99
 26. Informacja dla pracownika korzystającego z elastycznej organizacji pracy, wnioskującego o powrót do poprzedniej organizacji pracy, o możliwym terminie powrotu do pracy | str. 100
 27. Zawiadomienie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy | str. 101
 28. Informacja dla pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy | str. 103
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »