Przegląd Humanistyczny 2021/4 (475) - Lech M. Nijakowski

Przegląd Humanistyczny 2021/4 (475)

Lech M. Nijakowski

21,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
Data wydania 28 kwietnia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 75
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W numerze spotykają się dwa zasadnicze wątki. Pierwszy z nich wyznaczają artykuły literaturoznawcze poświęcone wciąż nie dość rozpoznanej dramaturgii Jarosława Iwaszkiewicza (kanonicznym utworom dramatycznym pisarza). Drugim wątkiem jest refleksja nad zagadnieniem różnych form seksualności (rozważanym w perspektywie socjologicznej i filmowej). ********* Humanist Review 2021/4 (475) Two main threads meet in the issue. The first is marked by literary studies devoted to the still not quite recognized dramaturgy of Jarosław Iwaszkiewicz (the writer's canonical dramatic works). The second theme is a reflection on the issue of various forms of sexuality (considered from a sociological and film perspective). ********* Prof. zw. dr hab. Tomasz Janusz Wójcik (ur. 1960) – historyk literatury, od roku 1984 pracownik Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (od 2009 profesor, od 2017 roku profesor zwyczajny). W latach 2012-2020 zastępca Dyrektora Instytutu Literatury Polskiej, od 2021 roku kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku, w latach 1993-1996 wykładowca na Uniwersytecie Stendhala-Grenoble 3. Od 2007 roku członek redakcji kwartalnika Uniwersytetu Warszawskiego „Przegląd Humanistyczny”, od 2010 roku jego redaktor naczelny. Jego zainteresowania naukowe obejmują: poezję polską XX wieku oraz nowoczesną literaturę francuską i niemieckojęzyczną w perspektywie porównawczej. W 2015 roku wydał książkę: ""Strona Europy. Studia o XX-wiecznej literaturze polskiej i europejskiej"". Adres e-mail: tomasz.wojcik@uw.edu.pl

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »