Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych - Adam Sroga

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Obowiązki biur rachunkowych

Adam Sroga

79,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Infor
ISBN 978-83-8137-972-4
Data wydania 1 maja 2021
Język: Polski
Liczba stron: 228
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
79,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.
Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.
Zmiany te dotyczą m.in.:
• zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
• ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• zakresu krajowej oceny ryzyka,
• czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
• rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
• prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
• udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
• współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
• działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
• zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).
Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.:
• wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
• wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
• wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
• wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »