Prowadzenie ewidencji i sporządzanie JPK_VAT oraz zmiany w ZUS 2021 Jak przygotować biuro rachunkowe do nowych zasad - Beata Boruszkowska

Prowadzenie ewidencji i sporządzanie JPK_VAT oraz zmiany w ZUS 2021 Jak przygotować biuro rachunkowe do nowych zasad

Beata Boruszkowska

69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-519-8
Data wydania 11 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 97
Rozmiar pliku: 4,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Poradnik krok po kroku prowadzi właścicieli biur rachunkowych przez proces zmian w zasadach sporządzania pliku JPK i zmian wprowadzanych w ZUS-ie. Spowodowały one bowiem konieczność ponownego zrewidowania zasad współpracy z przedsiębiorcami oraz przygotowania personelu biura na ewidencjonowanie zdarzeń zgodnie z nowymi przepisami.

W poradniku odbiorca znajdzie konkretne rozwiązania i treści, które może przedstawić swoim klientom.

W książce omówiono takie kwestie, jak:

  • ulga na złe długi,
  • GTU (sprecyzowany od nowa katalog towarów i usług objętych raportowaniem),
  • WSTO_EE (nowa procedura w raportowaniu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość wynikająca z wdrożenia pakietu VAT e-commerce),
  • dokonywanie zapisów związanych z korektą podatku naliczonego w oparciu o dokument WEW,
  • zniesienie obowiązku oznaczania transakcji MPP,
  • zmiany w raportowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi TP,
  • kody zawodów,
  • zmiany w ustawie ubezpieczeń społecznych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
JPK_VAT – jak przygotować biuro rachunkowe na zmiany | str. 11

1. Rezygnacja z oznaczenia transakcji symbolem procedury MPP | str. 12
2. Ulga na złe długi – szerszy zakres raportowanych danych w rejestrach VAT podatku należnego | str. 15
3. Dokonywanie zapisów związanych z korektą podatku naliczonego w oparciu o dokument WEW | str. 18
4. WSTO_EE – nowa procedura w raportowaniu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość wynikająca z wdrożenia pakietu VAT e-commerce | str. 29
5. Zmiany w raportowaniu GTU | str. 44
6. Podsumowanie | str. 51

Część II
ZUS się zmienia i zmieniają się zasady | str. 54

1. Kody zawodów – nowy obowiązek od 16.05.2021 r. | str. 54
1.1. Jak ustalić kod zawodu i prawidłowo go przyporządkować? | str. 56
1.2. Dlaczego ZUS potrzebuje kodu zawodu? | str. 60
2. Planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które będą wchodziły częściowo już w 2021 r., kolejne w 2022 r., a niektóre nawet w 2023 r. | str. 63
2.1. Ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej (art. 13 pkt 4, 4a i 4b u.s.u.s.) | str. 64
2.2. Uproszczenie zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom, zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności, uchylenie przyczyny (opłacenie składki po terminie) przerwania „biegu” dobrowolnego ubezpieczenia (art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1–1b i 2–2a, art. 36a ust. 4 u.s.u.s.; art. 2a, art. 64 ust. 3 u.ś.p.u.s.) | str. 65
2.3. Potrącanie nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz potrącanie nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych z wypłacanych przez ZUS zasiłków (art. 24 ust. 2, 5b, 5ca, 5f i 5g u.s.u.s.; art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 4 i 6, art. 141 ust. 1 i art. 143 u.e.r. FUS; art. 66 i 66a u.ś.p.u.s.) | str. 66
2.4. Ujednolicenie zasad postępowania przy prawie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego (art. 8 ust. 3 u.wyp.) | str. 69
2.5. Zmiany w zakresie form wypłaty świadczeń długoterminowych (art. 130 i 132 u.e.r. FUS; art. 65 ust. 3 u.ś.p.u.s.) | str. 70
2.6. Uproszczenie systemu emerytalnego (art. 109, 110, 110a, 112 i 113 u.e.r. FUS; art. 28 ust. 3 u.e.pom.) | str. 70
2.7. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (art. 8, art. 9 ust. 2, art. 13 ust. 1a, art. 18 ust. 8, art. 25, 30, 43 i 61a u.ś.p.u.s.) | str. 73
2.8. Zmiany w obszarze umarzania należności z tytułu składek, nienaliczania odsetek z tytułu składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS i wydawania zaświadczeń o niezaleganiu spadkobiercom (art. 23, 28, 30, 31 i art. 50 ust. 4d–4h u.s.u.s.) | str. 75
2.9. Ograniczenie przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych (art. 41 ust. 1, 7a i 7b, art. 46 ust. 3, art. 47 ust. 3, dodanie art. 48d u.s.u.s.) | str. 77
2.10. Wprowadzenie możliwości umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS (dodanie art. 77a u.s.u.s.) | str. 80
2.11. Przeprowadzanie kontroli płatników składek oraz inspektorów kontroli ZUS (art. 87 i 91 u.s.u.s.) | str. 81
2.12. Modyfikacja pojęcia „rodzaj działalności według PKD” (art. 2 pkt 10 u.wyp.) | str. 82
2.13. Wprowadzenie przepisu jednoznacznie definiującego, jakie zdarzenia na potrzeby różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są uznawane za wypadek przy pracy, a zatem jakie wypadki pracodawca powinien ujmować w informacji ZUS IWA (art. 3 ust. 2 u.wyp.) | str. 83
2.14. Wprowadzenie przepisu, który określałby termin, w jakim możliwe jest skorygowanie informacji ZUS IWA (art. 31 ust. 10a u.wyp.) | str. 83
2.15. Wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (art. 27 ust. 2 u.wyp.) | str. 84
2.16. Zmiana sposobu ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej (art. 32 i art. 33 ust. 2 u.wyp.) | str. 86
2.17. Obowiązek założenia PUE ZUS przez wszystkich płatników składek (art. 47b i 47c u.s.u.s.) | str. 87
2.18. Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 (art. 83e u.s.u.s.) | str. 88
2.19. Wyeliminowanie obiegu papierowej dokumentacji w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ubezpieczeń społecznych cudzoziemców (dodanie pkt 10 art. 90c ust. 11 u.p.z.) | str. 89
2.20. Uproszczenie procedur przy przyznawaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 4 i 6 u.r.ś.u.) | str. 90
2.21. Podsumowanie | str. 90
3. Jak ułożyć współpracę biura rachunkowego z Klientem, żeby współpraca w zakresie projektowanych zmian przebiegała bez problemów? | str. 92

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »