Prostytucja - Marek Mozgawa, Marek Mozgawa

Prostytucja

Marek Mozgawa, Marek Mozgawa

58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-7615-0
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 348
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 348
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
58,91 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Poruszone w publikacji problemy dotyczą m.in. analizy dogmatycznej przestępstw związanych ze zjawiskiem prostytucji (tzw. przestępstw okołoprostutycyjnych) oraz zagadnień prawnoporównawczych, kryminologicznych, psychologicznych i wiktymologicznych prostytucji.

Przedstawiono w niej również szereg innych interesujących kwestii związanych z omawianą tematyką, takich jak:
 • podatkowe skutki prostytucji,
 • prostytucja w Internecie,
 • genderowe ujęcie prostytucji.

 • Książka zawiera zbiór referatów prezentujących zróżnicowane aspekty zjawiska prostytucji, wygłoszonych podczas V Lubelskiego Seminarium Karnistycznego zorganizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii UMCS.

  Adresaci:
  Książka jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów), jak również przedstawicieli doktryny prawa karnego.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 13
  Marek Kuryłowicz Prawne aspekty prostytucji w państwie rzymskim (Legal aspects of prostitution in the Roman state) 17
  Grzegorz Smyk Kwalifikacja czynów nierządnych w nowożytnych kodyfikacjach prawa karnego przełomu XIX i XX w. (The legal qualification of prostitution in modern criminal law codifications at the turn of the 19th and 20th centuries) 32
  Anna Przyborowska-Klimczak Zwalczanie prostytucji w świetle prawa międzynarodowego (Combating prostitution in the light of international law) 50
  Joanna Piórkowska-Flieger, Krzysztof Wala Tak zwane przestępstwa okołoprostytucyjne (art. 204 k.k.) (The so-called offences connected with prostitution (Article 204 of the Polish Criminal Code)) 72
  Patrycja Kozłowska-Kalisz, Katarzyna Nazar-Gutowska Doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.) (Causing another person to engage in prostitution (Article 203 of the Criminal Code)) 95
  Marek Mozgawa Uwagi na temat wykroczenia z art. 142 k.w. (Some remarks about the petty offence described by Article 142 of the Code of Petty Offences) 117
  Marek Kulik Przestępstwa "okołoprostytucyjne" w ujęciu porównawczym (Offences connected with prostitution from the comparative law perspective) 137
  Wiaczesław Nawrocki, Mikołaj Seńko Przestępstwa okołoprostytucyjne w ukraińskim prawie karnym (Offences connected with prostitution in the Ukrainian criminal law) 176
  Wiesław Kozielewicz Przestępstwa okołoprostytucyjne w orzecznictwie Sądu Najwyższego (Offences connected with prostitution in the Supreme Court's judicature) 194
  Jacek Sobczak Prostytucja w Internecie (Prostitution in the web) 211
  Monika Płatek Genderowe ujęcie zjawiska prostytucji. Aspekty kryminologiczne (Gender perception of the prostitution phenomenon. Criminological aspects) 226
  Magdalena Budyn-Kulik Psychologiczne i wiktymologiczne aspekty prostytucji (Psychological and victimological aspects of prostitution) 257
  Beata Gruszczyńska Szacowanie rozmiarów prostytucji - wybrane aspekty metodologiczne (Assessing the scale of prostitution - chosen methodological aspects) 294
  Marek Marczewski Przestępstwa związane z prostytucją w świetle statystyki policyjnej i sądowej (Offences connected with prostitution in the light of police and court statistics) 307
  Monika Kępa Podatkowe skutki prostytucji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Fiscal consequences of prostitution in the area of the personal income tax) 321
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »