Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000 - Marek Zimnak

Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000

Marek Zimnak

16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2595-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 180
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Autor nie ogranicza swoich rozważań tylko do perspektywy uczelni, ale podejmuje też kwestię promocji nauki, jako takiej, słusznie widząc istotny związek między obrazem nauki w świadomości społecznej a potrzebami edukacyjnymi, statusem ludzi wykształconych, szansami na rynku pracy, itp. Monografię Marka Zimnaka oceniam wysoko z uwagi na fakt, że jest to dzieło praktyka i teoretyka. (Z recenzji recenzji dr hab. Mariana Jasiukiewicza)


Marek Zimnak jest doktorem ekonomii (specjalność marketing); wcześniej ukończył magisterskie studia polonistyczne. Jako praktyk związany pierwotnie (2003-2005) z Politechniką Wrocławską, a od 2005 roku z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, natomiast jako teoretyk jest kierownikiem Zakładu Public Relations w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, gdzie pracuje jako adiunkt. Od lat 2005/6 kieruje pracami zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, a w latach 2005-2012 reprezentował Polskę w Komitecie Sterującym European Universities Public Relations&Information Officers Association (EUPRIO). Kieruje ponadto pracami Porozumienia Uczelni Wrocławskich, realizującego od 2005 roku projekty promujące wrocławski ośrodek akademicki. Wieloletni dziennikarz (m.in. redaktor naczelny miesięcznika komputerowego CHIP), właściciel agencji public relations, publicysta, trener i wykładowca.

Spis treści

Słowo wstępne (prof. Marian Jasiukiewicz)
Od autora
Wstęp
1. Wprowadzenie do tematu
2. Określenie zakresów
3. Sformułowanie podstawowej tezy
4. Struktura
5. Metoda badawcza, literatura i źródła danych empirycznych
6. Asymetria badawcza i jej konsekwencje
Rozdział 1. Podstawy pojęciowe i terminologiczne
1. Cechy przedmiotu promocji
2. Zasadność podziału
3. Promocja - dylematy terminologiczne
Rozdział 2. Promocja nauki
2.1. Festiwale nauki
2.1.1. Pikniki, poligony i noce
2.2. Muzea nauki
2.2.1. Parki naukowe
2.3. Polskie Noble i inne nagrody
2.3.1. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
2.3.2. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2.3.3. Stypendia tygodnika „Polityka”
2.3.4. Scopus-Perspektywy Young Researcher Award
2.3.5. Konkurs "Popularyzator nauki"
2.4. Aktywności jednostek
2.5. Uczelnie dla nauki
2.5.1. Komercjalizacja badań
2.5.2. Popularyzacja nauki wśród młodzieży
2.5.3. Uniwersytet dla emeryta
2.5.4. Uniwersytet otwarty
2.6. Media – kluczowy nośnik popularyzacji nauki
2.6.1. Prasa
2.6.2. Media elektroniczne
2.7. Wnioski
Rozdział 3. Promocja ośrodka akademickiego
3.1. Promocja za granicami kraju
3.1. 1. Promocja przez sąsiedztwo
3.1.2. Promocja przez synergię
3.1.3. Promocja przez diasporę
3.1.4. Promocja przez cenę
3.1.5. Promocja przez wydarzenie
3.1.6. Promocja indywidualna
3.2. Promocja ośrodka akademickiego na terenie kraju
3.2.1. Promocja przez konsolidację
3.2.2. Promocja przez wyjątkowość
3.2.3. Dylematy podstawowe
3.2.4. Wyjście poza schematy
3.2.5. Zaniechania, brak potrzeb
3.3. Promocja ośrodka akademickiego w regionie i jego stolicy
3.4. Bariery promocji ośrodków akademickich
Rozdział 4. Promocja uczelni
4.1. Wybór drogi
4.2. Formy autoprezentacji uczelni
4.2.1. Siła permanencji
4.2.2. Siła wyjątku
4.2.3. Siła technologii
4.2.4. Dobroczynność – kategoria pusta
4.3. Promocja a rodzaje uczelni
Rozdział 5. Promocja kierunku
5.1. Realne potrzeby, czy mijające mody
5.2.  Potrzeby instytutów i katedr a potrzeby gospodarki
5.2.1. Kierunki „zamawiane”
5.3. Razem czy osobno
Rozdział 6. Promocja człowieka nauki
6.1. Badacz
6.2. Ukochany nauczyciel
6.3. Popularyzator
6.4. Organizator
6.5. Ekspert
6.6. Młody zdolny
Rozdział 7. Uczelnia w kryzysie – wizerunek zagrożony
7.1. Pod redakcyjną lupą
7.2. Duchy przeszłości
7.3. Kradzież intelektualna
7.4. Gest samuraja
7.5. Dozwolone wszystko, co nie zabronione
7.6. Naukowiec  niebanalny
7.7. Polityka szkodzi
7.8. Popij promila czyli wszystko przez studentów
7.9. Wnioski, czyli jak robią to gdzie indziej
Podsumowanie
1. Zastosowanie wizerunkowych narzędzi zarządczych w opisywanych obszarach
2. PR w strukturze uczelni
3. Od kogo się uczyć
4. Narzędzia – co nas czeka

Aneksy
Bibliografia
Indeks uczelni i instytucji edukacyjnych
Spis grafik, tabel i fotografii

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »