Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych - Anna Wojewnik-Filipkowska

Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych

Anna Wojewnik-Filipkowska

54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-477-2
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 342
Rozmiar pliku: 8,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
54,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Polska w krótkim okresie winna bardzo aktywnie i na szeroką skalę zaangażować się w proces realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Niewątpliwie podstawowym problemem, obok kwestii prawnych i organizacyjnych, w realizacji programu inwestycji infrastrukturalnych jest ich finansowanie. Celem książki jest pokazanie istoty Project Finance i określenie, z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, możliwości wykorzystania tej metody w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce.
Celem książki jest pokazanie istoty Project Finance i określenie, z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, możliwości wykorzystania tej metody w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce. Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych powinno zainteresować ekonomistów zajmujących się problemami projektowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Pozycja ta będzie potrzebna przedstawicielom świata biznesu, jak również pracownikom jednostek samorządu terytorialnego, planujących realizację wspólnych, publiczno-prywatnych zamierzeń inwestycyjnych.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I - Project Finance - studium teoretyczne 11

Rozdział 1
Projekty inwestycyjne - wprowadzenie 13
1.1. Inwestycje, przedsięwzięcie, projekt inwestycyjny 13
1.2. Okres życia projektu inwestycyjnego 22

Rozdział 2
Project Finance - podstawy teoretyczne 29
2.1. Project Finance - definicja 29
2.2. Uczestnicy Project Finance 44

Rozdział 3
Montaż finansowy w Project Finance 55
3.1. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 55
3.2. Problem optymalizacji struktury kapitału 57
3.3. Strukturyzacja w Project Finance - ujęcie przedmiotowe 70
3.4. Strukturyzacja podmiotowa w Project Finance 82

Rozdział 4
Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych Project Finance 93
4.1. Zarządzanie ryzykiem 93
4.2. System identyfikacji i alokacji ryzyka w Project Finance 114
4.3. Podział ryzyka w różnych formach organizacyjnych Project Finance 117

Rozdział 5
Project Finance versus Corporate Finance 135
5.1. Ekonomiczne uzasadnienie dla formuły Project Finance 135
5.2. Finansowanie bilansowe i pozabilansowe 139

Część II - Międzynarodowe doświadczenia z wykorzystania Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych 153

Rozdział 6
Inwestycje infrastrukturalne w formule Project Finance 155
6.1. Istota inwestycji infrastrukturalnych 155
6.2. Koncepcja udziału kapitału prywatnego w finansowaniu infrastruktury 161
6.3. Przesłanki wykorzystania Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych 166

Rozdział 7
Zakres wykorzystania formuły Project Finance na świecie 173
7.1. Obszary zastosowania Project Finance 173
7.2. Rola Project Finance w finansowaniu projektów infrastrukturalnych 175

Rozdział 8
Doświadczenia metody Project Finance na świecie 189
8.1. Project Finance w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 189
8.2. Project Finance w formule ESCO - projekty energooszczędne 208
8.3. Project Finance w formie Private Finance Initiative 223

Część III - Doświadczenia i perspektywy Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce 245

Rozdział 9
Analiza polskich doświadczeń Project Finance 247
9.1. Transport drogowy - Autostrada A2 Nowy Tomyśl-Konin 247
9.2. Energetyka - Elektrownia Pątnów II 262
9.3. Projekt rewitalizacyjny - Centrum Sopotu 270

Rozdział 10
Cechy metody Project Finance w Polsce 287
10.1. Project Finance w Polsce w warunkach globalizacji 287
10.2. Project Finance jako alternatywa 288
10.3. Forma prawno-organizacyjna 289
10.4. Struktura organizacyjna, finansowania i podział ryzyka 292

Rozdział 11
Perspektywy rozwoju Project Finance w Polsce 305
11.1. Bariery rozwoju - polskie warunki 305
11.2. Obszary aplikacji Project Finance w Polsce 309
11.3. Konieczne obszary działań dla pełnego wykorzystania Project Finance w Polsce 317

Podsumowanie 325
Bibliografia 329

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »