Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne - Marcin Bartkowiak

Produkty strukturyzowane. Konstrukcja, wycena, aspekty prawne

Marcin Bartkowiak

55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-474-1
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 189
Rozmiar pliku: 21 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
55,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Wzrost awersji do ryzyka na rynkach finansowych po 2008 roku będący konsekwencją kryzysu finansowo-gospodarczego wymusił na specjalistach od inżynierii finansowej stworzenie nowych instrumentów finansowych. Pojawił się popyt na produkt, który z jednej strony gwarantowałby, że zainwe­stowane środki nie zostaną utracone, a z drugiej dawałby możliwość osiągania ponadprzeciętnych dochodów na różnych rynkach. Produkty struktury­zowane spełniały te warunki. Choć były już znane w przeszłości, to dopiero wówczas ich rozwój nabrał dynamiki. Produkty strukturyzowane to instru­menty hybrydowe będące portfelami instrumentów o stałym dochodzie, jak lokata bankowa czy obligacja, opcji oraz marży stanowiącej wynagrodzenie emitenta. Właściwy wybór tych trzech składników i sposób ich połączenia stanowi o ich atrakcyjności. W niniejszej monografii przedstawiono sposoby konstrukcji produktów strukturyzowanych, ich wycenę, analizę ryzyka oraz przepisy prawne dotyczące ich funkcjonowania.

Książka adresowana jest do praktyków pracujących w instytucjach finansowych, studentów kierunków finansowych oraz osób zainteresowanych in­żynierią finansową lub inwestycjami na rynku kapitałowym.

Spis treści

 

Wstęp 7

Rozdział 1
Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce 11

Rozdział 2
Formy prawne produktów strukturyzowanych 23
2.1. Lokata bankowa 23
2.2. Bankowy papier wartościowy 25
2.3. Ubezpieczenie na życie i dożycie 27
2.4. Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 29
2.5. Certyfikat inwestycyjny 30
2.6. Tytuł uczestnictwa w zagranicznym funduszu inwestycyjnym 34
2.7. Obligacja 36
2.8. Certyfikat strukturyzowany 38
2.9. Regulacje prawne związane z produktami strukturyzowanymi (MIFID) 39

Rozdział 3
Instrument o stałym dochodzie 43
3.1. Lokata bankowa 43
3.2. Bon skarbowy 44
3.3. Obligacja 46
3.3.1. Model wyceny obligacji 48
3.3.2. Stopy kasowe, terminowe i krzywa dochodowości 50
3.3.3. Ryzyko inwestowania w obligacje 56
3.3.4. Czas trwania i wypukłość obligacji 60
3.3.5. Immunizacja (uodpornienie) portfela 64

Rozdział 4
Instrument ryzykowny 71
4.1. Opcje 71
4.2. Opcje egzotyczne 77
4.2.1. Opcje złożone (compound options) 78
4.2.2. Opcje barierowe (barier options) 80
4.2.3. Opcje binarne (binary options) 84
4.2.4. Opcje lookback 87
4.2.5. Opcje azjatyckie (asian options) 90
4.2.6. Opcje autocall 92
4.2.7. Opcje quanto 95
4.2.8. Opcje koszykowe (basket options) 97
4.2.9. Opcje tęczowe (rainbow options) 97
4.2.10. Opcje mountain range 99
4.3. Strategie opcyjne 108
4.4. Wycena opcji 114
4.4.1. Uogólniony model Blacka-Scholesa-Mertona 115
4.4.2. Modele analityczne dla wybranych opcji egzotycznych 117
4.4.3. Metoda drzew dwumianowych 123
4.4.4. Metoda Monte Carlo 128
4.4.5. Metoda Monte Carlo dla opcji na wiele aktywów 131

Rozdział 5
Konstrukcja produktów strukturyzowanych 137

Rozdział 6
Analiza wybranych produktów strukturyzowanych 147
6.1. Certyfikat depozytowy 6M FX EUR/PLN - umocnienie złotego 148
6.2. Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Agro Koszyk Plus II 152
6.3. Lokata strukturyzowana Liderzy Parkietu III 156
6.4. CU Gwarancja Globalne Inwestycje II 159
6.5. Obligacja WIG20 Profit 165
6.6. Obligacja WIG20 Premium 169
6.7. Obligacja Giganci Rynku 171
6.8. Certyfikat BZ WBK Nowa Era 175
6.9. Ubezpieczenie na życie i dożycie Mocca 178

Zakończenie 183
Bibliografia 185

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »