Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce - Małgorzata Brojak-Trzaskowska

Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce

Małgorzata Brojak-Trzaskowska

44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-473-4
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 207
Rozmiar pliku: 6,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
44,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Współczesny rynek generuje nowe wyzwania, które z jednej strony należy rozpatrywać w kontekście szans dla przedsiębiorców, z drugiej jako zagrożenia. W obecnych czasach warunkiem koniecznym dla przetrwania przedsiębiorstw jest inicjowanie procesów rozwojowych, przy zaprojektowaniu i wdrożeniu skutecznych metod, technik i instrumentów w sferze organizacji oraz zarządzania, a także zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego, finansowego, ludzkiego i organizacyjnego.

W książce pokazano współczesne trendy w gospodarce, charakterystyczne dla zarządzania przedsiębiorstwami, czyli zarządzania dynamicznego, elastycznego, zorientowanego na oczekiwania różnych grup interesu, zarządzania uwzględniającego nowe oczekiwania społeczne, ukierunkowanego na procesy, rzetelne i kompleksowe informacje, akumulowanie wiedzy oraz upowszechnianie innowacji jako głównych sił motorycznych rozwoju społeczno-gospodarczego. Chcąc przetrwać i rozwijać się przedsiębiorcy, menedżerowie, a także pracownicy powinni systematycznie uczyć się jak skutecznie wdrażać nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania celem zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości w długim horyzoncie czasu.

Książka, stanowiąca swoiste kompendium wiedzy dotyczącej funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych we współczesnych realiach gospodarczych, ze względu na swoją wartość poznawczą, przejrzysty układ oraz wyczerpujące treści, jest adresowana zarówno do studentów kierunków zarządzania, jak i przedstawicieli praktyki gospodarczej - menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

Spis treści

Wstęp 5

Rozdział 1
Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 9
1.1. Dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 9
1.2. Lean Management 12
1.3. Zarządzanie procesowe 17
1.4. Zarządzanie strategiczne 23
1.5. Zarządzanie marketingowe 32
1.6. Zarządzanie logistyczne 40
1.7. Benchmarking 46
1.8. Outsourcing 50
Zagadnienia kontrolne 55

Rozdział 2
Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa 57
2.1. Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu konkurencyjności 57
2.2. Egzogeniczne czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa 61
2.3. Endogeniczne czynniki determinujące konkurencyjność podmiotu gospodarczego 65
2.4. Wybrane strategie konkurencji 69
Zagadnienia kontrolne 74

Rozdział 3
Innowacje jako wyznacznik sukcesu współczesnego podmiotu gospodarczego 77
3.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 77
3.2. Źródła działalności innowacyjnej 82
3.3. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 88
3.4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 93
Zagadnienia kontrolne 97

Rozdział 4
Wiedza jako immanentny element procesów rozwojowych 99
4.1. Pojęcie i rola wiedzy w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 99
4.2. Modele zarządzania wiedzą 104
4.3. Wiedza a kapitał intelektualny 109
4.4. Znaczenie wiedzy w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 115
Zagadnienia kontrolne 118

Rozdział 5
Zasoby niematerialne w kreowaniu rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa 121
5.1. Charakterystyka zasobów przedsiębiorstwa 121
5.2. Miejsce zasobów niematerialnych w strukturze zasobów organizacji gospodarczej 127
5.3. Zasoby niematerialne jako czynnik budowania przyszłości przedsiębiorstwa 138
Zagadnienia kontrolne 140

Rozdział 6
Corporate Social Responsibility (CSR) - społeczna odpowiedzialność biznesu 143
6.1. Przybliżenie istoty biznesu społecznie odpowiedzialnego 143
6.2. Przejawy działalności przedsiębiorstw zgodnej z zasadami CSR-u 147
6.3. Poglądy na temat CSR-u 151
6.4. Przykłady przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie 156
Zagadnienia kontrolne 165

Rozdział 7
Procesy naprawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 167
7.1. Przyczyny inicjowania procesów naprawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 167
7.2. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji 169
7.3. Procesy inwestycyjne 178
Zagadnienia kontrolne 187

Zakończenie 189
Bibliografia 197
Spis tabel 203
Spis rysunków 205

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »