Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych - Agnieszka Dejnaka

Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych

Agnieszka Dejnaka

61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-640-0
Data wydania 1 stycznia 2013
Język: Polski
Liczba stron: 200
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Oddawana do rąk Czytelników książka pt. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościo­wych ma szczególną wartość w związku z dokonującymi się przeobrażeniami rynkowymi w Polsce, a zwłaszcza rozwojem Internetu i technologii infor­macyjnych.
Kluczową rolę w tych przeobrażeniach odgrywa e-konsument. Wiedza o jego zachowaniach staje się głównym czynnikiem decydującym o sukcesie ryn­kowym firm. Autorka pracy prezentuje w niej bardzo wiele cennych informacji o zachowaniach e-konsumentów i ich procesie decyzyjnym. Informacje te pochodzą z bezpośrednich badań autorki i można je uznać za pionierskie. Dotyczyły one e-konsumentów w ujęciu ogólnym oraz z podziałem na e-konsu­mentów z tzw. pokolenia X i Y.
Rozważania zawarte w książce są udaną próbą połączenia ekonomii, marketingu, socjologii i informatyki. Wyznaczają także dalsze kierunki badań. Pole­cam lekturę książki środowisku akademickiemu i praktykom gospodarczym."
Prof. zw. dr hab. Aniela Styś

Spis treści

Wstęp 7
Cele, hipotezy 8
Struktura rozprawy 12

Rozdział 1
Dynamika rozwoju Internetu i Web 2.0 jako determinanty zmian zachowań e-konsumentów 13
1.1. Ewolucja zachowań konsumentów w e-konsumentów 13
1.2. Dynamika dostępu do Internetu oraz działania informacyjno-komunikacyjne internautów 21
1.3. E-konsument w przestrzeni Internetu - profil oraz zakres podejmowanych decyzji zakupowych 32
1.4. Web 2.0 jako obszar interakcji e-konsumentów 37
1.5. Wirtualne społeczności e-konsumentów 42

Rozdział 2
Media społecznościowe jako przestrzeń nowego sposobu wymiany informacji i interakcji e-konsumentów 49
2.1. Media społecznościowe jako obszary informacyjno-komunikacyjne i ich typologia 49
2.2. Portale społecznościowe jako obszary aktywności informacyjnej e-konsumentów 55
2.3. Blogi, fora opiniotwórcze i wirtualne światy jako przestrzenie opiniotwórcze 62
2.4. Chatboty jako innowacja w zakresie komunikacji z e-konsumentem w mediach społecznościowych 73
2.4.1. Chatboty, czyli wirtualni doradcy e-konsumentów 73
2.5. Rzeczywistość rozszerzona jako narzędzie komunikacji wizualnej z e-konsumentem 79

Rozdział 3
Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e?konsumentów - w świetle wyników badań ilościowych i jakościowych 85
3.1. Metodyka badań empirycznych 85
3.1.1. Metodyka badania ilościowego 86
3.1.2. Metodyka badania jakościowego 88
3.2. Struktura asortymentowa koszyka zakupów e-konsumentów i miejsce dokonywania zakupu 89
3.2.1. Aktywność zakupowa e-konsumentów - porównanie generacji X i Y 95
3.3. Hybrydyzacja informacji w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów 101
3.3.1. Miejsca zakupu produktu a źródła informacji 101
3.3.2. Miejsca zakupu produktu a źródła informacji - porównanie generacji X i Y 107
3.4. Identyfikacja czynników wpływających na decyzje zakupowe e-konsumentów 112
3.4.1. Zachowania e-konsumentów w procesie zakupu - ujęcie ogólne 112
3.4.2. Zachowania konsumentów dokonujących zakupu w sposób tradycyjny i internetowy - porównanie generacji X i Y 119

Rozdział 4
Media społecznościowe i ich wpływ na proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów 125
4.1. E-konsumenci jako użytkownicy mediów społecznościowych 125
4.2. Aktywność użytkowników Internetu - aspekt komunikacyjno-informacyjny 129
4.3. Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej przez e-konsumentów 134
4.3.1. Rola mediów społecznościowych w pozyskiwaniu informacji przez e-konsumenta 134
4.3.2. Rola mediów społecznościowych w pozyskiwaniu informacji przez e-konsumenta - porównanie generacji X i Y 141
4.4. Wpływ portalu społecznościowego Facebook na proces zakupu 148
4.4.1. Wpływ portalu Facebook na proces zakupu 148
4.4.2. Portal społecznościowy Facebook a proces zakupu - generacja X i Y 149

Rozdział 5
Proces zakupu w Internecie - ujęcie modelowe 157
5.1. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumenta pod wpływem mediów społecznościowych - model 157
5.2. Proces zakupu produktów w Internecie a media społecznościowe - model porównawczy generacji X i Y 168

Zakończenie 175

Załączniki 179
Załącznik 1. Kwestionariusz ankietowy 179
Załącznik Z2. Zestawienie respondentów biorących udział w badaniu ilościowym 187
Załącznik Z3. Kwestionariusz wywiadu 189

Bibliografia 191
Spis tabel 199
Spis rysunków 201

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »