Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce. Rozwiązania najważniejszych problemów - Diana Trzcińska

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce. Rozwiązania najważniejszych problemów

Diana Trzcińska

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-376-7
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 169
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka obejmuje analizę trudnych i spornych zagadnień procesu inwestycyjno-budowlanego, z którymi muszą się mierzyć jego uczestnicy.

Opracowanie zawiera omówienie:

  • konsekwencji prawnych realizacji inwestycji na podstawie skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy z pominięciem wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy,
  • problematyki uzgodnień w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  • praktycznych aspektów realizacji zasady przezorności w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego,
  • problemu optymalizacji powierzchni zabudowy oraz skutków prawnych wadliwej kwalifikacji zamierzenia inwestycyjnego przez inwestora na konkretnych przykładach,
  • zakończenia procesu budowlanego i związanych z tym obowiązków prawnych inwestora w kontekście ewentualnego wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

 

Autorka opiera swoje rozważania na praktycznych wskazówkach i rozwiązaniach w zakresie interpretacji przepisów prawa, które budzą największe wątpliwości i mogą skutkować wstrzymaniem tego procesu z powodów formalnych (np. braku decyzji, przedłużania się procedur administracyjnych).

Publikacja bazuje na koncepcji zwięzłego przytoczenia spornych stanów faktycznych, wynikających z orzeczeń sądów administracyjnych i sformułowania zagadnień problemowych w formie pytań.

 

Książka jest przeznaczona dla uczestników procesu budowlanego, m.in. przedsiębiorców, a także prawników, których przedmiotem działalności jest proces inwestycyjny – adwokatów, radców prawnych, sędziów i urzędników.

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 13
Rozdział 1. Prawne konsekwencje realizacji inwestycji na podstawie skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy z pominięciem wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy .................. 17
Rozdział 2. Skutki prawne braku zgodności inwestycji budowlanej z przepisami odrębnymi w rozumieniu art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p. na przykładzie realizacji zabudowy w pasie technicznym Morza Bałtyckiego i obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ......... 43
Rozdział 3. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko usytuowanego na siedliskowym obszarze Natura 2000 w kontekście zasady przezorności ............................ 65
Rozdział 4. Optymalizacja powierzchni zabudowy na przykładzie inwestycji w zakresie budowy budynku mieszkalno-usługowego i problematyki urządzenia stanowisk postojowych ........................ 93
Rozdział 5. Pensjonat czy dom jednorodzinny – skutki prawne wadliwej kwalifikacji zamierzenia inwestycyjnego przez inwestora w świetle dopuszczalności i granic jej dokonania przez organ architektoniczno-budowlany .............................. 117
Rozdział 6. Zakończenie procesu budowlanego i związane z tym obowiązki prawne inwestora w kontekście określenia adresata postanowienia o wymierzeniu kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego ................................................ 137
Bibliografia......................................................................................... 161
Wykaz orzecznictwa ......................................................................... 167

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »