Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce - Zbigniew Hajn

Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Zbigniew Hajn

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-056-6
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 223
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce, zbiorowym dziele specjalistów polskich i francuskich, ukazano różnorodne problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków stricte cywilno-prawnych, stosunków prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Czytelnik znajdzie w niej ogólne zagadnienia reformy prawa cywilnego i bardziej szczegółowe, lecz węzłowe, kwestie winy nieubezpieczalnej we francuskim i w polskim prawie ubezpieczeń gospodarczych, odpowiedzialności spółek kapitałowych, w tym odpowiedzialności spółki dominującej za spółkę zależną, odpowiedzialności spółki akcyjnej wobec akcjonariuszy mniejszościowych czy też wpływu prawa francuskiego na polską regulację odpowiedzialności cywilnej wspólników spółek handlowych. W monografii zostały też poruszone problemy polskiego i francuskiego prawa pracy, takie jak odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, cywilna odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy za szkodę wyrządzoną wskutek wypadku przy pracy czy też odpowiedzialność cywilna pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dobór autorów i przedstawionych w książce zagadnień stwarza przedstawicielom nauki i praktyki prawa szczególną okazję do lepszego zrozumienia i porównania najnowszych tendencji w zakresie odpowiedzialności cywilnej w Polsce i we Francji.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Wykaz najważniejszych skrótów 9

 

Część pierwsza. Zasady odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce 11

 

Denis Mazeaud, Projekty reformy francuskiego prawa odpowiedzialności cywilnej 13

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Czy reforma odpowiedzialności cywilnej jest konieczna? 33

Fabrice Leduc, Wina nieubezpieczalna w prawie francuskim 61

Małgorzata Serwach, Problematyka winy nieubezpieczalnej w stosunkach ubezpieczeniowych 69

 

Część druga. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek 87

 

Hugues Kenfack, Odpowiedzialność cywilna we francuskim prawie spółek 89

Wojciech Popiołek, Odpowiedzialność spółki kontrolującej za szkodę wyrządzoną przez spółkę filialną 99

Mariola Lemonnier, Odpowiedzialność spółki wobec akcjonariuszy mniejszościowych 113

Anna Klimaszewska, Odpowiedzialność cywilna wspólników spółek handlowych w prawie polskim – wpływy kultury prawa francuskiego a wpływy innych kultur 131

 

Część trzecia. Odpowiedzialność cywilna w prawie pracy 145

 

Vincent Roulet, Aktualne zagadnienia odpowiedzialności w prawie pracy 147

Dagmara Skupień, Zasady odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika 169

Dariusz Makowski, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy na podstawie kodeksu cywilnego za bezprawne rozwiązanie umowy o pracę 183

Małgorzata Kurzynoga, Uzupełniająca odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy 207

 

 

Autorzy 221

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »